8.5 MySQL Cluster Start Phases

8.5.1 Initialization Phase (Phase -1)
8.5.2 Configuration Read Phase (STTOR Phase -1)
8.5.3 STTOR Phase 0
8.5.4 STTOR Phase 1
8.5.5 STTOR Phase 2
8.5.6 NDB_STTOR Phase 1
8.5.7 STTOR Phase 3
8.5.8 NDB_STTOR Phase 2
8.5.9 STTOR Phase 4
8.5.10 NDB_STTOR Phase 3
8.5.11 STTOR Phase 5
8.5.12 NDB_STTOR Phase 4
8.5.13 NDB_STTOR Phase 5
8.5.14 NDB_STTOR Phase 6
8.5.15 STTOR Phase 6
8.5.16 STTOR Phase 7
8.5.17 STTOR Phase 8
8.5.18 NDB_STTOR Phase 7
8.5.19 STTOR Phase 9
8.5.20 STTOR Phase 101
8.5.21 System Restart Handling in Phase 4
8.5.22 START_MEREQ Handling