Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.3.10 Rastreringsproblem i ryska språkversioner

Problem  

Gäller språkversionen ru_RU.KOI8-R. 

I operativmiljön Solaris 8, x86-versionen, kan du få rastreringsproblem för följande ryska symboler: 

 • 00F1

 • 00FF

 • 00DC

Det här problemet gäller både CDE (Common Desktop Environment) och GNOME-skrivbordet. 

Lösning  

Du måste välja specifika typsnitt som ska användas på GNOME-skrivbordet. Gör så här:

 • Öppna en terminal och kör följande kommando:

  gnome-font-properties

 • Klicka på knappen Skrvbordstypsnitt i dialogfönstret Typsnittsinställningar.

 • Välj ett typsnitt från följande lista i dialogfönstret Välj ett typsnitt:

  • program: medium, medium italic, bold, bold italic

  • arial: italic, bold, bold-italic

  • courier: italic, bold italic

  • fixed: medium

  • interface system: medium

  • monospace: normal

  • sans: italic, bold italic

  • times: italic, bold italic

Problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva.