Juridische teksten Oracle

Copyright

Copyright © 1994-2013, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerk

Oracle en Java zijn gedeponeerde handelsmerken van Oracle Corporation en/of geaffilieerde bedrijven. Andere namen zijn mogelijk handelsmerken en eigendom van anderen.

Intel en Intel Xeon zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation. Alle SPARC handelsmerken worden onder licentie gebruikt en zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SPARC International, Inc. AMD, Opteron, het AMD logo en het AMD Opteron logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Advanced Micro Devices. UNIX is een gedeponeerd handelsmerk onder licentie van X/Open Company, Ltd.

Garantie met licentiebeperkingen/Disclaimer voor gevolgschade

Deze software en gerelateerde documentatie worden geleverd onder een licentieovereenkomst die beperkingen voor het gebruik en de openbaarmaking oplegt en worden tevens beschermd door rechten van intellectuele eigendom. Tenzij dit expliciet is toegestaan in uw licentieovereenkomst of bij wet, is het verboden om enig onderdeel in enigerlei vorm of op enigerlei wijze te gebruiken, kopiëren, reproduceren, vertalen, openbaar te maken, te wijzigen, licentie te verlenen, te verzenden, distribueren, tentoon te stellen, uit te voeren of te publiceren. Reverse engineering, disassemblage of decompilatie van de software is verboden, tenzij dit door de wet is vereist ten behoeve van de interoperabiliteit.

Disclaimer van garantie

De informatie die hierin is opgenomen, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en wordt niet gegarandeerd foutvrij te zijn. Indien u fouten ontdekt, kunt u deze schriftelijk aan ons melden.

Beperkte rechten

De volgende bepaling is van toepassing indien de software of gerelateerde documentatie wordt geleverd aan de Amerikaanse overheid of als iemand deze gebruikt via of namens de Amerikaanse overheid:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Gevaarlijke applicaties

Deze software of hardware is ontwikkeld voor algemeen gebruik in uiteenlopende applicaties voor informatiebeheer. Deze is niet ontwikkeld of bedoeld voor gebruik in inherent risicovolle applicaties, met inbegrip van applicaties die kunnen leiden tot persoonlijk letsel. Als u deze software of hardware gebruikt in gevaarlijke applicaties, is het uw verantwoordelijkheid om alle mogelijke veiligheidsmaatregelen, backup en overige maatregelen te nemen voor een veilig gebruik ervan. Oracle Corporation en geaffilieerde bedrijven sluiten elke verantwoordelijkheid uit voor de schade die door gebruik van de software of hardware in gevaarlijke applicaties kan ontstaan.

Disclaimer van garantie met betrekking tot inhoud, producten en diensten van derden

Deze software of hardware en documentatie kunnen toegang bieden tot of informatie bevatten over inhoud, producten en diensten van derden. Oracle Corporation en geaffilieerde bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor en bieden generlei garantie met betrekking tot de inhoud, producten of diensten van derden. Oracle Corporation en geaffilieerde bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies, enige kosten of schade geleden als gevolg van uw toegang tot of gebruik van inhoud, producten of diensten van derden.

Alfa- en bètaconceptdocumentatie

Als dit document een preproductiestatus heeft:

Deze documentatie heeft een preproductiestatus en is alleen bestemd voor demonstratiedoeleinden en voor voorlopig gebruik en behoeft niet specifiek te zijn voor de hardware waarop u de software gebruikt. Oracle Corporation en geaffilieerde bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor en bieden generlei garantie met betrekking tot deze documentatie. Ze zijn ook niet verantwoordelijk voor enig verlies, enige kosten of schade geleden als gevolg van het gebruik van deze documentatie.

Oracle-logo