Oracle jogi közlemények

Szerzői jogi nyilatkozat

Copyright © 1994-2013, Az Oracle és/vagy leányvállalatai. Minden jog fenntartva.

Védjegyekre vonatkozó megjegyzés

Az Oracle és a Java az Oracle, illetve leányvállalatai bejegyzett védjegye. A többi név is védjegyoltalom alatt álló lehet.

Az Intel és az Intel Xeon az Intel Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye. Minden SPARC védjegy csak licenccel használható, és a SPARC International, Inc védjegye vagy bejegyzett védjegye. Az AMD, az Opteron, az AMD embléma és az AMD Opteron embléma az Advanced Micro Devices védjegye vagy bejegyzett védjegye. A UNIX az Open Group bejegyzett védjegye.

Korlátozott licencre illetve garanciális/következményes károkra vonatkozó nyilatkozat

A Szoftver és a kapcsolódó dokumentáció átadása a használatra és titoktartásra vonatkozóan korlátozó szabályokat tartalmazó licencszerződés keretében történik, és szellemi jogi védelem alá esik. Tilos a szoftvert és a dokumentációt részben vagy egészben, bármilyen formában vagy módon lemásolni, reprodukálni, fordítani, közzétenni, módosítani, licencbe adni, továbbítani, forgalmazni, kiállítani, előadni vagy nyilvánosságra hozni, kivéve ha ehhez a licencszerződés vagy a jogszabályi előírások kifejezett formában engedélyt biztosítanak. Tilos a jelen szoftver visszafordítása, visszafejtése, szerkezetének feltárása, kivéve, ha az jogszabályi előírás alapján, más szoftvertermékekkel való együttműködés biztosításához szükséges.

Garanciális nyilatkozat

A dokumentációban szereplő adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak, és a dokumentáció hibamentessége nem garantált. Amennyiben bármilyen hibát észlel, kérjük, szíveskedjék azt részünkre írásban jelezni.

Korlátozott jogokról szóló megjegyzés

Amennyiben a szoftver vagy a kapcsolódó dokumentáció az Egyesült Államok kormánya részére, vagy a szoftvert az Egyesült Államok kormánya nevében licencelő vagy használó fél számára kerül szállításra, az alábbi nyilatkozat alkalmazandó:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Veszélyes használatra vonatkozó megjegyzés

Jelen szoftver vagy hardver különféle információkezelési alkalmazásokban történő, általános célú felhasználásra készült. Nem eredendően veszélyes alkalmazásokban, például személyi sérülés kockázatával járó alkalmazásokban való felhasználásra készült. Amennyiben Ön ezt a szoftvert vagy hardvert veszélyes alkalmazásokban használja, Ön felelős az adott alkalmazások biztonságos használatához szükséges biztonsági másolatok elkészítéséért, illetve a megfelelő hibamentesítési- és egyéb intézkedések megtételéért. Az Oracle Corporation és leányvállalatai kizárják felelősségüket a jelen szoftver vagy hardver veszélyes alkalmazásokban történő használatából eredő károkért.

Harmadik fél által készített tartalomra, termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó nyilatkozat

A jelen szoftverben vagy hardverben és dokumentációban szerepelhetnek harmadik fél által nyújtott tartalomra, termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk, illetve ezekhez való hozzáférést biztosító hivatkozások. Az Oracle Corporation és leányvállalatai kizárnak mindennemű felelősséget és jótállási kötelezettséget a harmadik fél által nyújtott tartalomra, termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan. Az Oracle Corporation és leányvállalatai kizárják felelősségüket a harmadik fél által nyújtott tartalom, termékek, illetve szolgáltatások használatából vagy ezekhez való hozzáférésből eredő veszteségért, költségekért és károkért.

Alfa és Beta dokumentációtervezettel kapcsolatos megjegyzés

Ha a dokumentum előzetes állapotú:

A jelen dokumentációt előzetes jellegűnek kell tekinteni, és csak demonstrációs célból, illetve előzetes használatra alkalmazandó. Előfordulhat, hogy a dokumentáció nem specifikus az Ön szoftvert futtató hardverkörnyezetére. Az Oracle Corporation és leányvállalatai a dokumentációért semmiféle szavatosságot nem vállalnak, továbbá a dokumentáció használatából eredő veszteségért, költségekért és károkért való valamennyi felelősségüket a törvény által megengedett legteljesebb mértékben kizárják.

Oracle embléma