Právní upozornění Oracle

Upozornění na autorská práva

Copyright © 1994, 2013, Oracle a její přidružené společnosti. Všechna práva vyhrazena.

Upozornění na ochranné známky

Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle Corporation a jejích přidružených společností. Další názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Intel a Intel Xeon jsou registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation. Všechny použité ochranné známky SPARC podléhají licenci a jsou ochranné známky společnosti SPARC International, Inc. AMD, Opteron, logo AMD a logo AMD Opteron jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices. UNIX je registrovaná ochranná známka konsorcia The Open Group.

Odmítnutí záruky u omezení licence / odpovědnosti za následné škody

Tento software a související dokumentace se poskytují na základě licenční smlouvy, která vymezuje pravidla použití a zveřejňování, a jsou chráněny zákony na ochranu autorských práv. S výjimkou předchozího výslovného povolení v licenční smlouvě nebo v zákonném ustanovení žádná část softwaru ani doprovodné dokumentace nesmí být používána, kopírována, reprodukována, překládána, rozšiřována, změněna, licencována, přenášena, distribuována, vystavována, předváděna, publikována nebo zobrazována v jakékoliv formě, a pro jakékoli účely. Je zakázáno provádět zpětnou analýzu, převod ze strojového kódu nebo dekompilaci softwaru, s výjimkou činností, které mají zajistit interoperabilitu v souladu s příslušnými zákony.

Odmítnutí záruky

Informace obsažené v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Nezaručuje se, že tento dokument je bez chyb. Pokud v dokumentaci zjistíte chyby, oznamte nám je prosím písemně.

Upozornění na omezená práva

Pokud je tento software nebo související dokumentace dodána vládě USA nebo komukoli, kdo získá licenci jménem vlády USA, platí následující upozornění:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Upozornění na nebezpečné aplikace

Tento software nebo hardware byl vyvinut k běžnému použití v různých oblastech správy informací. Nebyl vyvinut a není určen pro použití v oblastech, kde již z podstaty hrozí nebezpečí, včetně oblastí, kde může dojít k riziku zranění osob. Pokud tento software nebo hardware použijete v nebezpečných situacích, budete zodpovědni za veškerá bezpečnostní, záložní a jiná opatření, která zajistí jeho bezpečné použití. Společnost Oracle Corporation a její přidružené společnosti se zříkají veškeré odpovědnosti za jakékoli škody způsobené používáním tohoto softwaru nebo hardwaru v nebezpečných aplikacích.

Odmítnutí odpovědnosti za obsah, produkty a služby třetích stran

Tento software nebo hardware a dokumentace mohou obsahovat informace umožňující přístup k obsahu, produktům či službám třetích stran. Společnost Oracle Corporation a její přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost a výslovně odmítají všechny záruky ve vztahu k obsahu, produktům či službám třetích stran. Společnost Oracle Corporation a její přidružené společnosti nejsou odpovědné za jakékoli ztráty, náklady nebo škody, které vzniknou v důsledku přístupu k obsahu, produktům či službám třetích stran nebo jejich používáním.

Upozornění na alfa a beta verzi konceptu dokumentace

Pokud se jedná o předběžnou dokumentaci:

Tato dokumentace je předběžná a je určena pouze pro ukázku a předběžné použití. Je možné, že se nevztahuje přímo k hardwaru, na kterém používáte software. Společnost Oracle Corporation a její přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost a výslovně odmítají všechny záruky ve vztahu k této dokumentaci a nejsou odpovědné za jakékoli ztráty, náklady nebo škody, které vzniknou v důsledku používání této dokumentace.

Logo Oracle