Oracle Text Reference
Release 9.0.1

Part Number A90121-01
Go To Documentation Library
Home
Go To Product List
Book List
Go To Table Of Contents
Contents
Go To Index
Index

Master Index

Feedback

Go to previous page Go to beginning of chapter Go to next page

Supplied Stoplists, 11 of 11


Swedish (s) Default Stoplist

The following Swedish words are defined in the default stoplist for this language:

Stop word  Stop word  Stop word  Stop word 

ab 

efter 

ja 

sin 

aldrig 

efterät 

jag 

skall 

all 

eftersom 

långsamt 

som 

alla 

ej 

långt 

till 

alltid 

eller 

lite 

tillräckligt 

än 

emot 

man 

tillsammans 

ännu 

en 

med 

trots att 

ånyo 

ett 

medan 

under 

är 

fastän 

mellan 

uppe 

att 

för 

mer 

ut 

av 

fort 

mera 

utan 

avser 

framför 

mindre 

utom 

avses 

från 

mot 

vad 

bakom 

genom 

myckett 

väl 

bra 

gott 

när 

var 

bredvid 

hamske 

nära 

varför 

dä 

han 

nej 

vart 

där 

här 

nere 

varthän 

de 

hellre 

ni 

vem 

dem 

hon 

nu 

vems 

den 

hos 

och 

vi 

denna 

hur 

oksa 

vid 

deras 

om 

vilken 

dess 

in 

över 

 

det 

ingen 

på 

 

detta 

innan 

så 

 

du 

inte 

sådan 

 


Go to previous page Go to beginning of chapter Go to next page
Oracle
Copyright © 1996-2001, Oracle Corporation.

All Rights Reserved.
Go To Documentation Library
Home
Go To Product List
Book List
Go To Table Of Contents
Contents
Go To Index
Index

Master Index

Feedback