Oracle Text Reference
Release 9.0.1

Part Number A90121-01
Go To Documentation Library
Home
Go To Product List
Book List
Go To Table Of Contents
Contents
Go To Index
Index

Master Index

Feedback

Go to previous page Go to beginning of chapter Go to next page

Supplied Stoplists, 5 of 11


Finnish (sf) Default Stoplist

The following Finnish words are defined in the default stoplist for this language:

Stop word  Stop word  Stop word  Stop word  Stop word  Stop word  Stop word 

aina 

hyvin 

kesken 

me 

nyt 

takia 

yhdessä 

alla 

hoikein 

kukka 

mikä 

oikea 

tässä 

ylös 

ansiosta 

ilman 

kyllä 

miksi 

oikealla 

te 

 

ei 

ja 

kylliksi 

milloin 

paljon 

ulkopuolella 

 

enemmän 

jälkeen 

tarpeeksi 

milloinkan 

siellä 

vähän 

 

ennen 

jos 

lähellä 

koskaan 

sinä 

vahemmän 

 

etessa 

kanssa 

läpi 

minä 

ssa 

vasen 

 

haikki 

kaukana 

liian 

missä 

sta 

vasenmalla 

 

hän 

kenties 

lla 

miten 

suoraan 

vastan 

 

he 

ehkä 

luona 

kuinkan 

tai 

vielä 

 

hitaasti 

keskellä 

lla 

nopeasti 

takana 

vieressä 

 


Go to previous page Go to beginning of chapter Go to next page
Oracle
Copyright © 1996-2001, Oracle Corporation.

All Rights Reserved.
Go To Documentation Library
Home
Go To Product List
Book List
Go To Table Of Contents
Contents
Go To Index
Index

Master Index

Feedback