21.8.7.4 mysql_character_set_name()

const char *mysql_character_set_name(MYSQL *mysql)

Description

Returns the default character set name for the current connection.

Return Values

The default character set name

Errors

None.