8.4.2 Optimizing MySQL Data Types

8.4.2.1 Optimizing for Numeric Data
8.4.2.2 Optimizing for Character and String Types
8.4.2.3 Optimizing for BLOB Types
8.4.2.4 Using PROCEDURE ANALYSE