Sun Enterprise 6500/5500/4500 Systems Reference Manual

Norge

GraphicA D V A R S E L Litiumbatteri -- Eksplosjonsfare. Ved utskifting benyttes kun batteri som anbefalt av apparatfabrikanten. Brukt batteri returneres apparatleverandøren.