Installationshandbok för Solaris 10: Grundläggande installationer
    
Nummer och symboler
 
 ändra enhetsinställningar under installation ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
 
 återställa standardstartenheten ( Index Term Link )
    
A
 
 Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), inaktivera ( Index Term Link )
 
 ange startprioriteten i systemets BIOS ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
 
 anpassad installation, beskrivning ( Index Term Link )
    
B
 
 bildskärm, konfigurera för x86-baserade system ( Index Term Link )
 
 BIOS
  ange startprioritet ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
  krav ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
    
C
 
 checklista med installationsinformation ( Index Term Link )
    
D
 
 diskutrymme
  krav
   för programvarugrupper ( Index Term Link )
 
 drivrutiner, installera ( Index Term Link )
    
E
 
 enhetsdrivrutiner, installera ( Index Term Link )
 
 enhetsinställningar, ändra ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
    
F
 
 fönstret Klar för installation ( Index Term Link )
 
 förbereda för installation, information som krävs för installation ( Index Term Link )
 
 förbereda installationen
  information som du behöver innan du installerar ( Index Term Link )
  SPARC-baserade system ( Index Term Link )
 
 förutsättningar för installation
  x86-baserade system ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
    
G
 
 grafiskt användargränssnitt (GUI)
  beskrivning ( Index Term Link )
  kommando som startar (x86-baserade system) ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
  minneskrav ( Index Term Link )
  startkommando (SPARC-baserade system) ( Index Term Link )
 
 GRUB, installera x86-baserade system med ( Index Term Link )
    
I
 
 inaktivera Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) ( Index Term Link )
 
 information som krävs för installationen ( Index Term Link )
 
 install time updates (ITUs), installera ( Index Term Link )
 
 installationsförberedelser
  x86-baserade system ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
 
 installationsprogrammet för Solaris
  GRUB-instruktioner ( Index Term Link )
  uppgradera system med icke-globala zoner installerade
   instruktioner för SPARC-baserade system ( Index Term Link )
   instruktioner för x86-baserade system ( Index Term Link )
 
 installera
  drivrutiner ( Index Term Link )
  enhetsdrivrutiner ( Index Term Link )
  information som krävs ( Index Term Link )
  install time updates (ITUs) ( Index Term Link )
  ITU:er (Install Time Updates) ( Index Term Link )
  SPARC-baserade system ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
  x86-baserade system ( Index Term Link ) ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
 
 installera, x86-system med GRUB ( Index Term Link )
 
 instruktioner
  installera SPARC-baserade system ( Index Term Link )
  installera x86-baserade system ( Index Term Link )
 
 IP-adresser, ange en standardväg ( Index Term Link )
 
 ITU:er (Install Time Updates), installera ( Index Term Link )
    
K
 
 kdmconfig, konfigurera kringutrustning med ( Index Term Link )
 
 kdmconfig, konfigurering av kringutrustning med ( Index Term Link )
 
 Kerberos, konfigurationsinformation ( Index Term Link )
 
 kommandon för att starta en installation, x86-baserade system ( Index Term Link )
 
 kommandon som startar en installation
  SPARC-baserade system ( Index Term Link )
  x86-baserade system ( Index Term Link )
 
 kommandot stty ( Index Term Link )
 
 konfigurera en seriekonsol ( Index Term Link )
 
 konfigurera tangentbord, bildskärm och pekdon ( Index Term Link )
 
 konfigurering av tangentbord, skärm och pekdon ( Index Term Link )
 
 krav ( Index Term Link )
  BIOS ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
  för visning Solaris installationsprogram ( Index Term Link )
  media
   SPARC-baserade system ( Index Term Link )
   x86-baserade system ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
  minne ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
    
L
 
 loggfiler, uppgraderingsinstallation ( Index Term Link )
    
M
 
 media som krävs för installation
  SPARC-baserade system ( Index Term Link )
  x86- baserade system ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
 
 minneskrav för visning av Solaris installationsprogram ( Index Term Link )
 
 mus, konfigurera för x86-baserade system ( Index Term Link )
 
 mus, konfigurering för x86-baserade system ( Index Term Link )
    
P
 
 partition,beskrivning ( Index Term Link )
 
 Programvarugruppen Minimal UNIX-grupp, beskrivning ( Index Term Link )
 
 programvarugruppen Minimal UNIX-grupp, storlek ( Index Term Link )
 
 programvarugruppen Minskad nätverksgrupp, storlek ( Index Term Link )
 
 Programvarugruppen Reducerat nätverksstöd, beskrivning ( Index Term Link )
 
 programvarugrupper
  beskrivningar ( Index Term Link )
  storlekar ( Index Term Link )
    
S
 
 samla information innan installationen ( Index Term Link )
 
 seriekonsol ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
 
 skärm, konfigurering för x86-baserade system ( Index Term Link )
 
 skivdel, beskrivning ( Index Term Link )
 
 Solaris Enhetskonfigurationsassistent, åtkomst ( Index Term Link )
 
 Solaris installationsprogram ( Index Term Link )
  beskrivning ( Index Term Link )
  fönstret Klar för installation
   SPARC-baserade system ( Index Term Link )
   x86-baserade system ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
  grafiskt användargränssnitt (GUI)
   beskrivning ( Index Term Link )
   kommando som startar (x86-baserade system) ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
   startkommando (SPARC-baserade system) ( Index Term Link )
  minneskrav ( Index Term Link )
  textinstallation
   startkommando för konsolsession (SPARC-baserade system) ( Index Term Link )
  textinstallerare
   beskrivning ( Index Term Link )
   kommando för start i konsolsession (x86-baserade system) ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
   startkommando för skrivbordssession (SPARC-baserade system) ( Index Term Link )
   startkommando för skrivbordssession (x86-baserade system) ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
 
 Solaris-programvarugruppen Komplett
  beskrivning ( Index Term Link )
  storlek ( Index Term Link )
 
 Solaris-programvarugruppen Komplett plus OEM Support
  beskrivning ( Index Term Link )
  storlek ( Index Term Link )
 
 Solaris-programvarugruppen Slutanvändare
  beskrivning ( Index Term Link )
  storlek ( Index Term Link )
 
 Solaris-programvarugruppen Utvecklare
  beskrivning ( Index Term Link )
  storlek ( Index Term Link )
 
 SPARC-baserade system
  förbereda installationen ( Index Term Link )
  installationsinstruktioner ( Index Term Link )
  uppgradera med icke-globala zoner installerade ( Index Term Link )
 
 språk, välja under installation ( Index Term Link ) ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
 
 ställa in en seriekonsol ( Index Term Link )
 
 standardstartenhet, återställa ( Index Term Link )
 
 starta en installation
  SPARC-baserade system ( Index Term Link )
  x86-baserade system ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
 
 starta systemet
  SPARC-baserade system ( Index Term Link )
  x86-baserade system ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
 
 startprioritet
  ange i systemets BIOS ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
 
 systemkrav ( Index Term Link )
    
T
 
 tangentbord, konfigurera för x86-baserade system ( Index Term Link )
 
 tangentbord, konfigurering för x86-baserade system ( Index Term Link )
 
 textbaserat installationsprogram, minneskrav ( Index Term Link )
 
 textinstallation, startkommando för konsolsession (SPARC-baserade system) ( Index Term Link )
 
 textinstallerare
  beskrivning ( Index Term Link )
  kommando för start i konsolsession (x86-baserade system) ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
  startkommando för skrivbordssession (SPARC-baserade system) ( Index Term Link )
  startkommando för skrivbordssession (x86-baserade system) ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
    
U
 
 uppgradera
  efter installation, uppgifter
   x86-baserade system ( Index Term Link )
  efterinstallationsåtgärder
   SPARC-baserade system ( Index Term Link )
   x86-baserade system ( Index Term Link )
  loggfil ( Index Term Link )
  SPARC-baserade system ( Index Term Link )
  system med icke-globala zoner installerade
   instruktioner för SPARC-baserade system ( Index Term Link )
   instruktioner för x86-baserade system ( Index Term Link )
  x86-baserade system ( Index Term Link )
 
 utfiler, uppgraderingslogg ( Index Term Link )
    
V
 
 vad installationen kräver, SPARC-baserade system ( Index Term Link )
    
X
 
 x86-baserade system
  BIOS-krav ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
  förbereda en installation ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
  installationsinstruktioner ( Index Term Link )
  installera med GRUB ( Index Term Link )
  starta ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
  uppgradera system med icke-globala zoner installerade ( Index Term Link )
    
Z
 
 zoner, uppgradera system med
  instruktioner för SPARC-baserade system ( Index Term Link )
  instruktioner för x86-baserade system ( Index Term Link )