Installationshandbok för Solaris 10: Solaris Live Upgrade och uppgraderingsplanering

Så här skapar du en startmiljö

I det här exemplet kallas källstartmiljön för c0t4d0s0. Rotfilsystemet (/) kopieras till den nya startmiljön. En ny skivdel för minnesväxling skapas också, i stället för att källstartmiljöns skivdel för minnesväxling delas.

 1. Visa det teckenbaserade användargränssnittet:


  # /usr/sbin/lu
  

  Huvudmenyn för Solaris Live Upgrade visas.

 2. Välj Create på huvudmenyn.


  Namn på aktuell startmiljö: c0t4d0s0 Namn på ny startmiljö: c0t15d0s0
  
 3. Tryck på F3.

  Konfigurationsmenyn visas.

 4. Om du vill välja en skivdel från konfigurationsmenyn, trycker du på F2.

  Valmenyn visas.

 5. Välj skivdel 0 från disken c0t15d0 för rotfilsystemet (/).

 6. Skapa en ny skivdel för minnesväxling på c0t15d0 på menyn Configuration genom att välja en minnesväxlingsskivdel som ska delas.

 7. Om du vill välja en skivdel för minnesväxling, trycker du på F2. Valmenyn visas.

 8. Välj skivdel 1 på disken c0t15d0 för den nya minnesväxlingsskivdelen.

 9. Tryck på F3 för att skapa den nya startmiljön.