Användarhandbok för Java Desktop System, version 3

Menyrad

Panelporgrammet menyrad. Menyer: Program, åtgärder

Via menyraden kommer du åt menyerna Program och Åtgärder. Du kommer åt praktiskt taget alla standardprogram, -kommandon och -konfigurationsalternativ från menyraden.

Så här lägger du till en menyrad på en panel

Du kan lägga till så många menyradspanelprogram som du vill på panelerna. Du lägger till en menyrad på en panel genom att högerklicka på en tom yta på panelen. Välj Lägg till i panelen -> Menyrad.