Solaris 8 Ytterligare tilläggsinformation för Sun-maskinvara