Tilläggsinformation för Solaris 8 (Intel versionen)