Ytterligare information för Solaris 8-installation