Tilläggsinformation för Solaris 8 (Intel-version) 1/01 - uppgradering