Tilläggsinformation för Solaris 8 (SPARC-version) 4/01 - uppdatering