Tilläggsinformation för Solaris 8 (Intel-version) 10/01