Tilläggsinformation för Solaris 8 (Intel-version) 2/02