Tilläggsinformation för Solaris 8 (SPARC-version) 2/04