Tilläggsinformation för Nyheter i Solaris 8 (2/04)