Sun Java System Messaging Server 6.3 Administration Reference
    
V
 
 /var/mail chanel option file ( Index Term Link )
 
 /var/mail channel options ( Index Term Link )
 
 verify domain structure ( Index Term Link )
 
 viaaliasoptional ( Index Term Link )
 
 viaaliasrequired ( Index Term Link )
 
 vrfyallow ( Index Term Link )
 
 vrfydefault ( Index Term Link )
 
 vrfyhide ( Index Term Link )