Binary Compatibility Guide
    
D
 
 Deskset applications ( Index Term Link )
 
 /dev/kmem ( Index Term Link )
 
 /dev/mem ( Index Term Link )
 
 dkio ( Index Term Link )
 
 Drag-and-Drop ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
 
 dynamically link applications ( Index Term Link )