Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q2 Administration Guide
    
J
 
 J2EE group ( Index Term Link )
 
 J2SE software ( Index Term Link )
 
 Java Message Service (JMS), See JMS resources ( Index Term Link )
 
 Java Naming and Directory Service, See JNDI ( Index Term Link )
 
 Javadocs ( Index Term Link )
 
 JavaMail ( Index Term Link )
 
 JavaMail API, overview ( Index Term Link )
 
 JavaMail sessions
  creating ( Index Term Link )
  deleting ( Index Term Link )
  editing ( Index Term Link )
 
 JavaServer Pages ( Index Term Link )
 
 JCE provider
  configuring ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
 
 JDBC ( Index Term Link )
  drivers ( Index Term Link )
  resources ( Index Term Link )
 
 JMS hosts
  creating ( Index Term Link )
  deleting ( Index Term Link )
  editing ( Index Term Link )
 
 jms-max-messages-load ( Index Term Link )
 
 JMS provider ( Index Term Link )
  append-version property ( Index Term Link )
  configuring ( Index Term Link )
  instance-name property ( Index Term Link )
  instance-name-suffix property ( Index Term Link )
  JMS hosts ( Index Term Link ) ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
 
 JMS resources
  connection factory resources ( Index Term Link ) ( Index Term Link ) ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
  destination resources ( Index Term Link ) ( Index Term Link ) ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
  overview ( Index Term Link )
  physical destinations ( Index Term Link ) ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
  queues ( Index Term Link )
  topics ( Index Term Link )
 
 jmsra system resource adapter ( Index Term Link )
 
 JNDI ( Index Term Link )
  custom resources, creating ( Index Term Link )
  custom resources, deleting ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
  custom resources, using ( Index Term Link )
  external repositories ( Index Term Link )
  external resource, deleting ( Index Term Link )
  external resources, creating ( Index Term Link )
  external resources, editing ( Index Term Link )
  lookup names for EJB components ( Index Term Link )
  lookups and associated references ( Index Term Link )
  names ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
 
 JSP, See JavaServer Pages ( Index Term Link )