Sun Java System Web Server 6.1 SP9 Programmer's Guide
    
O
 
 obj.conf ( Index Term Link )
  directives ( Index Term Link )
  more information about ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
  specifying CGI directories ( Index Term Link )
  specifying CGI extensions ( Index Term Link )