Problemlösningshandbok för Java Desktop System, version 2

Alla språkversioner

ATOK X AUX-funktioner fungerar inte

Problem  

I den här versionen fungerar inte AUX-funktioner för inmatningsmetoden ATOK X. Det här problemet påverkar följande ATOK X AUX-funktioner: 

 • AtokPaletteAux

 • SystemLineAux

 • CharPaletteAux

 • PropertyAux

 • CustomizerAux

 • RegWordAux

 • DicUTAux

Lösning  

Använd inte ATOK X AUX-funktioner. Om du vill aktivera ATOK X AUX-funktioner endast för japanska språkversioner, ersätter du RPM:erna genom att utföra följande procedurer. Om du implementerar den här ändringen blir alla inmatningsmetoder utom ATOK X oanvändbara i alla språkversioner. 

 1. Välj Felsäker terminal på inloggningsskärmen och logga sedan in som rot.

 2. Kör följande kommandon för att stoppa IIIM- och ATOK X-demonerna:

  # sh /etc/init.d/atokx stop

  # sh /etc/init.d/IIim stop

 3. Ta bort följande RPM:er:

  • iiimf-csconv

  • iiimf-protocol-lib

  • iiimf-protocol-lib-devel

  • iiimf-client-lib

  • iiimf-client-lib-devel

  • iiimf-x

  • iiimf-gtk

  • iiimf-server

  • iiimf-le-Asian-koKR-sun

  • iiimf-le-Asian-thTH-sun

  • iiimf-le-Asian-zhCN-sun

  • iiimf-le-Asian-zhHK-sun

  • iiimf-le-Asian-zhTW-sun

  • iiimf-le-unit

  • iiimf-docs

  Exempel:

  #rpm -e 'rpm -q -a | grep iiimf'

 4. Installera följande RPM:er som finns i /usr/lib/im/locale/ja/atokserver/rpm:

  iiimf-1.2-3JDS4.i586.rpm

  iiimf_conv-1-2JDS4.i586.rpm

  Exempel:

  # rpm -ihv /usr/lib/im/locale/ja/atokserver/rpm/*.rpm

 5. Kör följande kommandon för att ändra den symboliska länken till atok12aux.so:

  1. # cd /usr/lib/im/locale/ja/atokserver

  2. # rm atok12aux.so

  3. # ln -s atok12aux-iiimf10.so atok12aux.so

 6. Använd följande kommandon för att starta IIIM- och ATOK X-demonerna, eller för att starta om systemet:

  1. # sh /etc/init.d/IIim start

  2. # sh /etc/init.d/atokx start

 

Om du vill återgå till den ursprungliga konfigurationen utför du följande procedur för att ersätta RPM:erna: 

 1. Välj Felsäker terminal på inloggningsskärmen och logga sedan in som rot.

 2. Kör följande kommandon för att stoppa IIIM- och ATOK X-demonerna:

  # sh /etc/init.d/atokx stop

  # sh /etc/init.d/IIim stop

  Ta bort följande RPM:er: iiimf, iiimf_conv

  Exempel: # rpm -e rmp -q -a| grep iiimf

 3. Installera följande RPM:er från installationsmedierna:

  • iiimf-csconv

  • iiimf-protocol-lib

  • iiimf-protocol-lib-devel

  • iiimf-client-lib

  • iiimf-client-lib-devel

  • iiimf-x

  • iiimf-gtk

  • iiimf-server

  • iiimf-le-Asian-koKR-sun

  • iiimf-le-Asian-thTH-sun

  • iiimf-le-Asian-zhCN-sun

  • iiimf-le-Asian-zhHK-sun

  • iiimf-le-Asian-zhTW-sun

  • iiimf-le-unit

  • iiimf-docs

  Exempel:

  1. Skriv följande kommando på kommandoraden: yast2

  2. Välj Installera eller Ta bort programvara.

  3. Välj Sök på den dolda listan Filter.

  4. Skriv in följande sträng i Sök-fältet: iiimf

  5. Klicka på Sök.

  6. Markera iiimf-paketen i listan och klicka på Acceptera.

 4. Kör följande kommandon för att ändra den symboliska länken till atok12aux.so:

  1. # cd /usr/lib/im/locale/ja/atokserver

  2. # rm atok12aux.so

  3. # ln -s atok12aux-iiimf11.so atok12aux.so

 5. Använd följande kommandon för att starta IIIM- och ATOK X-demonerna, eller för att starta om systemet:

  1. # sh /etc/init.d/IIim start

  2. # sh /etc/init.d/atokx start

Det går inte att skriva ut PDF-filer

Problem  

Fel-ID: 4928658  

Påverkar följande språkversioner: 

 • Asiatiska språkversioner

 • Polska språkversioner

 • Ryska språkversioner

Du kan inte skapa PDF-dokument som innehåller multibytetecken i GNOME-program. Det här problemet påverkar Gedit och andra GNOME-program som använder biblioteket libgnomeprint.

Lösning  

Skriv ut filerna i postscript och konvertera sedan postscriptfilerna till PDF med verktyget ps2pdf.

Föråldrade språkversioner visas inte på inloggningsskärmen

Problem  

Fel-ID: 4884887  

Föråldrade språkversioner har tagits bort från inloggningsskärmen. De enda språkversioner som visas på inloggningsskärmen är de här: 

 • franska

 • tyska

 • italienska

 • japanska

 • koreanska

 • spanska

 • svenska

 • traditionell kinesiska

Lösning  

Om du vill ha med föråldrade språkversioner på inloggningsskärmen så ber du systemadministratören att avkommentera posterna för språkversionerna i följande fil: /etc/X11/gdm/locale.alias

Därefter bör systemadministratören starta om ditt system. De föråldrade språkversionerna ska sedan visas på inloggningsskärmen. 

Det går inte att visa språkanpassade filnamn och katalognamn

Problem  

Fel-ID: 4961948  

Gäller alla språkversioner. 

Om det finns en Windows-partition på hårddisken, monteras partitionen automatiskt under installationen och alternativen iocharset eller nls i filen /etc/fstab anges till iso-8859–1. Detta är inte det korrekta värdet för varken iocharset eller nls. Ett resultat av detta är att systemet inte kan visa språkanpassade filer och katalognamn.

Lösning  

Du måste ange ett riktigt värde för alternativen iocharset och nls i filen /etc/fstab för den aktuella språkversionen. Använd värdena i följande tabell.

Exempel på innehåll i filen /etc/fstab för alternativen iocharset och nls:

 • /dev/sda1 /windows/C ntfs ro,users,gid=users,umask=0002,nls=utf8 0 0

 • /dev/sda2 /windows/C vfat users,gid=users,umask=0002,iocharset=utf8,codepage=932

Språkversion 

ntfs 

vfat 

ja_JP.UTF-8 

nls=utf8

iocharset=utf8,codepage=932

ko_KR.UTF-8 

nls=utf8

iocharset=utf8,codepage=949

zh_CN.gb18030 

nls=gb2312*

iocharset=gb2312,codepage=936*

zh_TW.big5 

nls=big5*

iocharset=big5,codepage=950*

zh_HK.big5hkscs 

nls=big5*

iocharset=big5,codepage=950*

en_US.UTF-8 

de_DE.UTF-8 

es_ES.UTF-8  

fr_FR.UTF-8 

it_IT.UTF-8 

sv_SE.UTF-8 

nls=utf8

iocharset=utf8

*Ändra big5 och gb2312 till utf8 om en kinesisk UTF-8-språkversion används.

Modifieringstangenter fungerar inte ordentligt

Problem  

Fel-ID: 4996542  

Tangenterna Alt och Skift fungerar kanske inte som modifieringstangenter när du använder indatametoden Internet/intranet. Följande problem är kända:

 • Du kanske inte kan markera text genom att använda tangentkombinationen Skift + piltangent. Latinska tecken kanske infogas i stället.

Lösning  

Använd en annan indatametod, t.ex. standardmetoden. Du växlar mellan indatametoder genom att högerklicka på ett objekt och välja Indatametod.

Strängar återges felaktigt

Problem  

Fel-ID: 4985397, 4980153, 4989628, 4985397, 5028177, 5028408 

På en del grafikkort återges vissa strängar felaktigt i efterinstallationsläget av installationen av Java Desktop System. Det här brukar hända när du konfigurerar maskinvaruenheter, t.ex. ljud- och nätverkskort eller skrivare.

Lösning  

Det här problemet inträffar bara under installationen av Java Desktop System. När installationsprocessen är färdig kan du enkelt konfigurera maskinvaruenheter genom att använda programmet YaST2. Du åtgärdar det här problemet genom att logga in som rotanvändare efter installationen och anpassa de nödvändiga maskinvaruinställningarna.