Podręcznik dla poczštkujšcych użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Dodawanie obrazów do slajdów

Dzięki obrazom slajdy mogą wyglądać w bardzie interesujący sposób. Program Impress umożliwia dodawanie do slajdów grafik np. zdjęć lub obrazów. Użytkownik może użyć grafik dostarczanych w pakiecie Oracle Open Office lub wstawić własne grafiki.

ProcedureDodawanie obrazu z pliku

  1. Wybierz Wstaw->Obraz->Z pliku.

    Wyświetlone zostanie okno dialogowe Wstaw obraz.

  2. Znajdź grafikę, którą chcesz wstawić, a następnie kliknij Otwórz.