Podręcznik dla poczštkujšcych użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Tworzenie efektów przejścia slajdów

Dla prezentacji na ekranie, można zastosować efekty przejść z jednego slajdu do drugiego w postaci np. żaluzji lub zakrywania.