oracle.bpel.services.workflow.metadata.taskmetadata.model
Interfaces 
OutcomesType
OutcomeType
TaskMetadata
TaskMetadataType
Classes 
ObjectFactory