Skip navigation links

Skip navigation links

com.sigmadynamics.sdo.interfaces

Interfaces 
AggregationFunctionInterface
ApplicationInterface
ChoiceEntityInterface
ChoiceEventInterface
ChoiceEventModelInterface
ChoiceHistoryInterface
ChoiceModelInterface
DataSourceInterface
EntityCacheInterface
EntityDataInterface
EntityInterface
EntryPointInterface
ModelInterface
SessionInterface
StatCollectorInterface