Juridiska meddelanden från Oracle

Copyrightmeddelande

Copyright © 1994-2013, Oracle och/eller dess dotterbolag. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter.

Information om varumärkesskydd

Oracle och Java är registrerade varumärken tillhörande Oracle och/eller dess dotterbolag. Övriga namn kan vara varumärken som tillhör respektive företag.

Intel och Intel Xeon är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Intel Corporation. Alla SPARC-varumärken används under licens och är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande SPARC International, Inc. AMD, Opteron, AMD-logotypen samt AMD Opteron-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Advanced Micro Devices. UNIX är ett registrerat varumärke tillhörande The Open Group.

Garanti för licensbegränsningar/friskrivningsklausul för följdskador

Programvaran och dess relaterade dokumentation tillhandahålls under ett licensavtal som innehåller begränsningar rörande användning och redovisning, och skyddas av immaterialrättslagar. Med undantag för vad som uttryckligen tillåts i licensavtalet eller tillämpliga lagar, är det inte tillåtet att använda, kopiera, reproducera, översätta, utsända, modifiera, underlicensiera, överföra, distribuera, visa offentligt, uppföra, publicera eller visa någon del, i någon form, eller med några medel. Det är inte tillåtet att baklängeskonstruera, demontera eller dekompilera programvaran, om det inte uttryckligen tillåts för integration enligt lagstiftning.

Garantifriskrivningsklausul

Informationen som anges här kan ändras utan föregående meddelande, och garanteras inte vara felfri. Om du hittar fel, rapportera dem till oss skriftligen.

Information om begränsade rättigheter

Om det här är programvara eller relaterad dokumentation som levereras till amerikansk regering eller om någon licensierar den för amerikanska regeringens räkning, är följande meddelande tillämpbart:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are “commercial computer software” pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Information om farlig verksamhet

Programmet eller maskinvaran är avsett för generell användning i en mängd olika informationshanteringsprogram. Det är inte utvecklat för eller avsett för användning som till sin natur är att anses som farlig, inklusive verksamheter som kan orsaka risk för personskada. Vid användning av programmet eller maskinvaran i farlig verksamhet är det licenstagarens eget ansvar att vidta alla säkerhetsåtgärder för användning av programmen för sådana syften. Oracle Corporation och dess dotterbolag frånsäger sig allt ansvar för skador som uppkommer vid användning av programmet eller maskinvaran i sådan farlig verksamhet.

Friskrivningsklausul för innehåll, produkter och tjänster från tredje part

Programmet, hårdvaran och dess tillhörande dokumentation kan ge åtkomst till innehåll, produkter och tjänster från tredje part. Oracle Corporation och dess dotterbolag är inte ansvarigt för och frånsäger sig uttryckligen allt ansvar med avseende på innehåll, produkter och tjänster från tredje part. Oracle Corporation och dess dotterbolag ansvarar inte för förlust, kostnader eller skada av något slag som kan uppkomma från åtkomst eller användning av innehåll, produkter eller tjänster från tredje part.

Meddelande om dokumentation för alfa- och betautkast

Om det här dokumentet är en förhandsversion:

Dokumentationen är en förhandsversion endast avsedd för demonstration och tillfällig användning. Den kanske inte är specifik för maskinvaran som du använder programvaran på. Oracle Corporation och dess dotterbolag ansvarar inte för och garanterar inte innehållet i dokumentationen, och ansvarar heller inte för förluster, kostnader eller skador som uppstår till följd av användning av denna dokumentation.

Oracles logotyp