Oraclen oikeudelliset huomautukset

Tekijänoikeudet

Copyright © 1994-2013, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tavaramerkit

Oracle ja Java ovat Oraclen ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

Intel ja Intel Xeon ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikkia SPARC-tavaramerkkejä käytetään lisenssin nojalla, ja ne ovat SPARC International, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. AMD, Opteron, AMD-logo ja AMD Opteron -logo Advanced Micro Devicesin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. UNIX on The Open Groupin rekisteröity tavaramerkki.

Käyttöoikeusrajoitukset ja takuuta sekä välillisten vahinkojen korvaamista koskeva vastuuvapaus

Ohjelmisto ja siihen liittyvä dokumentaatio annetaan käyttöön käyttö- ja salassapitorajoituksia sisältävään käyttöoikeussopimukseen perustuen. Ohjelmisto ja dokumentaatio on suojattu tekijänoikeuksia, patentteja ja muita teollisoikeuksia koskevilla laeilla. Ellei käyttöoikeussopimuksessa nimenomaan toisin todeta tai laki sitä salli, mitään osaa ei saa käyttää, kopioida, jäljentää, kääntää, lähettää, muokata, lisensoida, levittää, jaella, suorittaa, julkaista, esittää tai näyttää missään muodossa tai millään keinoin. Ohjelmiston koodin muodon kääntäminen, palauttaminen symboliselle konekielelle ja purkaminen on kielletty paitsi silloin, kun laki sitä edellyttää yhteentoimivuuden varmistamiseksi.

Takuuta koskeva vastuuvapaus

Tässä esitetyt tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta, eikä Oracle takaa tietojen virheettömyyttä. Jos tiedoista löytyy virheellisyyksiä, pyydämme ilmoittamaan niistä meille kirjallisesti.

Rajoitettuja oikeuksia koskeva lauseke

Jos tämä on ohjelmisto tai siihen liittyvä dokumentaatio, joka toimitetaan USA:n valtiolle, valtionhallinnolle tai jollekin osapuolelle, joka myöntää käyttöoikeuksia USA:n valtionhallinnon puolesta, seuraavia määräyksiä sovelletaan:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Vaaralliset käyttökohteet

Tämä ohjelmisto tai laitteisto on tarkoitettu yleiskäyttöön erilaisissa tiedonhallinnan sovelluksissa. Ohjelmistoa ei ole suunniteltu eikä tarkoitettu käytettäväksi missään yleisvaarallisessa sovelluksessa, mukaan lukien sovellukset, joiden yhteydessä voi muodostua vamman tai loukkaantumisen riski. Jos tätä ohjelmistoa tai laitteistoa käytetään vaarallisissa sovelluksissa, käyttäjän vastuulla on ryhtyä kaikkiin tarvittaviin varotoimiin, mukaan lukien varajärjestelmien ylläpito ja varmuuskopiointi, turvallisen käytön varmistamiseksi. Oracle Corporation ja sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt eivät ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat ohjelmiston tai laitteiston käytöstä vaarallisissa sovelluksissa.

Kolmannen osapuolen sisältöä, tuotteita ja palveluita koskeva vastuuvapaus

Tämä ohjelmisto tai laitteisto ja dokumentaatio saattavat mahdollistaa pääsyn kolmansien osapuolten tuotteisiin, sisältöön tai palveluihin, tai saattavat sisältää niistä tietoa. Oracle Corporation ja sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt eivät vastaa millään tavoin mistään takuusta, joka liittyy kolmansien osapuolten tuotteisiin, sisältöihin tai palveluihin. Oracle Corporation ja sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt eivät vastaa mistään asiakkaalle aiheutuneesta menetyksestä, kustannuksesta tai vahingosta, joka syntyy asiakkaan käytettyä kolmansien osapuolten tuotteita, sisältöä tai palveluita.

Dokumentaatioluonnosten alfa- ja beta-versiot

Jos tämä dokumentaatio on luonteeltaan kehitysversio:

Tämä dokumentaatio on luonteeltaan kehitysversio ja se on tarkoitettu ainoastaan esittelytarkoituksiin ja alustavaan ennakkokäyttöön. Se ei välttämättä sovellu laitteistoon, jossa käytät ohjelmistoa. Oracle Corporation ja sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt eivät vastaa millään tavoin mistään tähän dokumentaatioon liittyvästä takuusta tai tämän dokumentaation käytöstä aiheutuvista menetyksistä, kustannuksista ja vahingoista.

Oraclen logo