Go to main content

Oracle Rack Cabinet 1242 Safety and Compliance Guide

Exit Print View

Updated: December 2017
 
 

Sverige


Caution

Caution  -  Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.