Go to main content

Oracle® Server Safety and Compliance Guide

Exit Print View

Updated: August 2020
 
 

Sverige


Caution

CautKK  -  Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.