Go to main content

Oracle® Server Safety and Compliance Guide

Exit Print View

Updated: August 2020
 
 

Suomi


Caution

CautKK  -  Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.