Go to main content

Oracle® Server Safety and Compliance Guide

Exit Print View

Updated: August 2020
 
 

Danmark


Caution

CautKK  -  Litiumbatteri — Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.