Canonical-Ubuntu-16.04-Minimal-2019.11.13-0

  • Image Family: Ubuntu 16.04
  • Operating System: Ubuntu
  • Kernel Version: 4.15.0-1029-oracle
  • Release Date: Nov. 19, 2019

Release Notes:

  • Includes all security patches as of November 13, 2019.
  • Includes patches for CVE-2019-11135, CVE-2018-12207, CVE-2019-0155, and CVE-2019-0154. See TAA_MCEPSC_i915 for more information.

Image OCIDs

Region OCID
ap-mumbai-1 ocid1.image.oc1.ap-mumbai-1.aaaaaaaaw6esemepjtliuebivhjhjhhr3x3l3ecewddrm5y3eq3kz2whyuxa
ap-seoul-1 ocid1.image.oc1.ap-seoul-1.aaaaaaaavfgb66gy5yz4y774cmaksdvrgat6q7twzaeo54qmcwtwx35gu2rq
ap-sydney-1 ocid1.image.oc1.ap-sydney-1.aaaaaaaam2f4vgthaw7yllpe5hlucxghlz6iacoxod6ifimzemf347nwhsha
ap-tokyo-1 ocid1.image.oc1.ap-tokyo-1.aaaaaaaavad63q3iyaj23hprf7garc3gaj4xieb4bkjjpqwqixgtyz6kchzq
ca-toronto-1 ocid1.image.oc1.ca-toronto-1.aaaaaaaas4g2kk2bh4x4tbnzegr2kk43mwxmosmigqklt2zdtpsouh2yogoa
eu-amsterdam-1 ocid1.image.oc1.eu-amsterdam-1.aaaaaaaapojxexj22pntujat444bwyp7jvmwxyagqigdezywdgf4qzhl2u4q
eu-frankfurt-1 ocid1.image.oc1.eu-frankfurt-1.aaaaaaaa7iz73llmz4wlqs65v2cmnhmfu76gv7um6czgbknl3xqld2u6byoq
eu-zurich-1 ocid1.image.oc1.eu-zurich-1.aaaaaaaa4peawyvhaw7bjyukaslwkjypwd7cqvnesiwqnei7awxwuzemk5wa
me-jeddah-1 ocid1.image.oc1.me-jeddah-1.aaaaaaaapet2iahbqugmzaexidgk4vb44ofii5i5d2522nsymg52kar4nhmq
sa-saopaulo-1 ocid1.image.oc1.sa-saopaulo-1.aaaaaaaarbpqfnmkuf7taofan7lttaqc7jknkhr2htbc7igs33bssqlvvv5q
uk-gov-london-1 ocid1.image.oc4.uk-gov-london-1.aaaaaaaa4unrk3piaemgfpkgkopfujttjjr6m6ytsaprkspizjvcy327c5ba
uk-london-1 ocid1.image.oc1.uk-london-1.aaaaaaaa5kxfogbyg2iosphkzgzfaimioe7gkl2uu5g5vczpqsryelr6q3sq
us-ashburn-1 ocid1.image.oc1.iad.aaaaaaaac43zvsft7phej327d3aoigti56e4dt5stl6me4qmyv5wkljx3z4a
us-gov-ashburn-1 ocid1.image.oc3.us-gov-ashburn-1.aaaaaaaa7nqcmimhwf35igr7wtqwj4pphgp5cfu4xzodsuctkda2u42qet4q
us-gov-chicago-1 ocid1.image.oc3.us-gov-chicago-1.aaaaaaaapb36pp7ipt7fnepevuvpvyoo6ac2lpzglw6uctj4j556ft64lvea
us-gov-phoenix-1 ocid1.image.oc3.us-gov-phoenix-1.aaaaaaaahiqjfybcle4qmapu2m66edrbv3xide4u2x7icdahmxr67cdxdz7a
us-langley-1 ocid1.image.oc2.us-langley-1.aaaaaaaah2hkdwjeekud7ba7aswmfmhmjh4lgo7gyndeecsgq343raclikpq
us-luke-1 ocid1.image.oc2.us-luke-1.aaaaaaaam6ywix7qwwvrp52l564kcha7azk7ttkevndp3xdtk4xbt7dnatka
us-phoenix-1 ocid1.image.oc1.phx.aaaaaaaatcgiys3r36qldszzwzet2zj6wei5ps6bwbyq2pepsvcplqs5guaq