Canonical-Ubuntu-16.04-2019.11.13-0

  • Image Family: Ubuntu 16.04
  • Operating System: Ubuntu
  • Kernel Version: 4.15.0-1029-oracle
  • Release Date: Nov. 19, 2019

Release Notes:

  • Includes all security patches as of November 13, 2019.
  • Includes patches for CVE-2019-11135, CVE-2018-12207, CVE-2019-0155, and CVE-2019-0154. See TAA_MCEPSC_i915 for more information.

Image OCIDs

Region OCID
ap-mumbai-1 ocid1.image.oc1.ap-mumbai-1.aaaaaaaaupsio74rmo2hcmhyxogwnyh3lvi3agy65zses3dvxdekimapub6q
ap-seoul-1 ocid1.image.oc1.ap-seoul-1.aaaaaaaah4lmmw5tiszju4uiqzcyewxvejctdrw3n46iewsg3ozrvk6cxcfa
ap-sydney-1 ocid1.image.oc1.ap-sydney-1.aaaaaaaavavrjd3yhbjimcgiebu2sgkxurh3ruigynj34xdc3lo7dfhbkzwa
ap-tokyo-1 ocid1.image.oc1.ap-tokyo-1.aaaaaaaac3oark72ijdgcc7j7sjrlvv7xs5slkevgp4nhm77pamamklt2wta
ca-toronto-1 ocid1.image.oc1.ca-toronto-1.aaaaaaaacdgokbner6r4wp6t6hpbycx7n7qhlhytnarbg64xyoad2pq4ubbq
eu-amsterdam-1 ocid1.image.oc1.eu-amsterdam-1.aaaaaaaawjvojltjll4daqix7uhavqe6fbgscdpzckejgl2bw5ceztyk4wyq
eu-frankfurt-1 ocid1.image.oc1.eu-frankfurt-1.aaaaaaaa3guuz5qntlpqegz4jnm6i5qyzgfhqskfbow4dtawh5kpgegv3s3q
eu-zurich-1 ocid1.image.oc1.eu-zurich-1.aaaaaaaau6dpuj3ul5r3m7rkjxckvfyjmdrdepppzlcllr3e57xfirgnwcpa
me-jeddah-1 ocid1.image.oc1.me-jeddah-1.aaaaaaaaca47rsit772cniivyn7gebxoy24a6xihdcjfpkpvym2pflp7q5cq
sa-saopaulo-1 ocid1.image.oc1.sa-saopaulo-1.aaaaaaaax35fdeym3rsy2ya6n7pyvdvdbe5idblrij4vdfs7xdxceugj2rka
uk-gov-london-1 ocid1.image.oc4.uk-gov-london-1.aaaaaaaa7saqbi2ydkw5idxouzzx3wbc7fvcisbw2meeughshjnegksrnmdq
uk-london-1 ocid1.image.oc1.uk-london-1.aaaaaaaazrzuzguh5llcn2qzdk4wyzfsdtapwgarzcskbres7spprixj7vma
us-ashburn-1 ocid1.image.oc1.iad.aaaaaaaaaptk6mucnja34nfssflcen7cxgnxrhsmkvj2nfj7g3rkeykm5ura
us-gov-ashburn-1 ocid1.image.oc3.us-gov-ashburn-1.aaaaaaaasm3cqqcx5kbkj7af32m2mjtvnhumogmrsrwj54fplgyfukrxkzja
us-gov-chicago-1 ocid1.image.oc3.us-gov-chicago-1.aaaaaaaasjm64tl2rtommbfeurzwarw33rfjsfzz3eiwta5sw2fefayyovxa
us-gov-phoenix-1 ocid1.image.oc3.us-gov-phoenix-1.aaaaaaaaeftaylb3ttkwl2o5syykoa23cb252xxqbvy5dq5ruqebkaljwfqq
us-langley-1 ocid1.image.oc2.us-langley-1.aaaaaaaarc55apce5n7dp5vawju3asajrglirgnqkmpzz4xbblyitounurja
us-luke-1 ocid1.image.oc2.us-luke-1.aaaaaaaawapxifmax3dyrrdj27uaw5vwjmkyhhmujes72zrtdmwgcgvsc3ra
us-phoenix-1 ocid1.image.oc1.phx.aaaaaaaaea2hpkqy3ztsfxlfu6aumq4wx2ae3xpr2gx2vov3p2ytipcat3yq