Oracle-Linux-Cloud-Developer-8.3-aarch64-2021.05.12-1

Release Notes:

Notable Changes

This is the first release of the Oracle Linux Cloud Developer platform image. The image is based on the Arm (aarch64) platform for Oracle Ampere A1 Compute. See Getting Started: Oracle Linux Cloud Developer Image for more information.

Note that due to changes implemented by HashiCorp regarding the Terraform open source license, beginning with version 1.6.0 and later, Oracle Linux will no longer be including Terraform as part of the Oracle Linux Developer image. If you continue to use older Oracle Linux Developer images (2023.04.28-1 and earlier) be aware there will be no further security, bug, or updates to the Terraform package.

Note that changes to infrastructure such that images depend on can occur outside of the release of a particular image but could impact an image nonetheless. For information about changes that are specific to Oracle Linux images but which occur outside of the image release schedule, see General Notices for Oracle Linux Images.

For more information on Oracle Linux 8.3, see https://docs.oracle.com/en/operating-systems/oracle-linux/8/relnotes8.3/

Kernel

The current kernel included in this image is:

5.4.17-2102.201.3.el8uek.aarch64 (UEK R6U2)

See Unbreakable Enterprise Kernel: Release Notes for Unbreakable Enterprise Kernel Release 6 Update 2 (5.4.17-2102) for more information.

Packages

The following packages are installed in this image release. Since this release is the first release of this platform image on this architecture, the complete package list is provided here.

Installed packages:

 • firewalld-0.8.2-2.0.1.el8
 • cups-client-2.2.6-38.el8
 • tigervnc-selinux-1.10.1-9.el8_3
 • efivar-libs-37-4.el8
 • paratype-pt-sans-fonts-20141121-6.el8
 • policycoreutils-python-utils-2.9-9.0.1.el8
 • lz4-libs-1.8.3-2.el8
 • rpm-plugin-selinux-4.14.3-4.el8
 • giflib-5.1.4-3.el8
 • libdb-utils-5.3.28-39.el8
 • tracker-miners-2.1.5-1.el8
 • xorg-x11-font-utils-7.5-40.el8
 • lucene-queryparser-8.4.1-5.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • PackageKit-command-not-found-1.1.12-6.0.1.el8
 • perl-Sys-Syslog-0.35-397.el8
 • libcom_err-1.45.6-1.el8
 • rhn-check-2.8.16-13.0.3.module+el8.3.0+7814+aac1f1cb
 • libseccomp-2.4.3-1.el8
 • basesystem-11-5.el8
 • p11-kit-0.23.14-5.el8_0
 • rpm-build-4.14.3-4.el8
 • perl-NTLM-1.09-17.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • python3-libstoragemgmt-1.8.3-2.el8
 • libmodman-2.0.1-17.el8
 • coreutils-common-8.30-8.0.1.el8
 • gnome-disk-utility-3.28.3-2.el8
 • rsyslog-8.1911.0-6.el8
 • libdvdread-5.0.3-9.el8
 • zstd-1.4.4-1.0.1.el8
 • bluez-libs-5.52-1.el8
 • libwebp-1.0.0-1.el8
 • libxslt-1.1.32-5.0.1.el8
 • system-config-printer-udev-1.5.11-13.el8
 • perl-Encode-2.97-3.el8
 • elfutils-0.180-1.el8
 • libevdev-1.8.0-1.el8
 • openssl-devel-1.1.1g-15.el8_3
 • libmaxminddb-1.2.0-10.el8
 • lvm2-libs-2.03.09-5.el8_3.2
 • perl-Digest-SHA-6.02-1.el8
 • python3-unbound-1.7.3-14.el8
 • python3-slip-0.6.4-11.el8
 • libzstd-1.4.4-1.0.1.el8
 • xdg-desktop-portal-gtk-1.6.0-1.el8
 • lua-lpeg-1.0.1-6.el8
 • symlinks-1.4-19.el8
 • e2fsprogs-libs-1.45.6-1.el8
 • pulseaudio-libs-13.99.1-1.el8
 • python3-configparser-4.0.2-2.0.3.el8
 • ltrace-0.7.91-28.el8
 • perl-Encode-Locale-1.05-10.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • lcms2-2.9-2.el8
 • glassfish-el-api-3.0.1-0.14.b08.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • iprutils-2.4.19-1.el8
 • qemu-guest-agent-4.2.0-34.module+el8.3.0+20008+729ca284.5
 • annobin-9.23-1.el8
 • terraform-0.15.3-1.el8
 • libxcb-1.13.1-1.el8
 • python3-pycurl-7.43.0.2-4.el8
 • python3-brlapi-0.6.7-28.el8
 • dnf-4.2.23-4.el8
 • tuned-profiles-oci-recommend-2.14.0-3.0.2.el8_3.2
 • gnome-shell-extension-places-menu-3.32.1-11.el8
 • geolite2-city-20180605-1.el8
 • m4-1.4.18-7.el8
 • apache-commons-io-2.6-3.module+el8+5206+de031079
 • python3-pyudev-0.21.0-7.el8
 • libgphoto2-2.5.16-3.el8
 • tzdata-java-2021a-1.el8
 • xcb-util-0.4.0-10.el8
 • gvfs-fuse-1.36.2-10.el8
 • dnf-plugins-core-4.0.17-5.el8
 • setup-2.12.2-6.el8
 • anaconda-widgets-33.16.3.26-2.0.1.el8_3
 • pulseaudio-utils-13.99.1-1.el8
 • urw-base35-fonts-20170801-10.el8
 • emacs-filesystem-26.1-5.el8
 • libarchive-3.3.2-9.el8
 • perl-Digest-1.17-395.el8
 • yum-4.2.23-4.el8
 • ncurses-libs-6.1-7.20180224.el8
 • libidn2-2.2.0-1.el8
 • checkpolicy-2.9-1.el8
 • python3-speechd-0.8.8-6.el8
 • xorg-x11-xkb-utils-7.7-28.el8
 • ibus-hangul-1.5.1-6.el8
 • libxkbfile-1.1.0-1.el8
 • xz-java-1.8-8.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • hplip-libs-3.18.4-9.el8
 • valgrind-devel-3.16.0-2.el8
 • xmlrpc-c-client-1.51.0-5.el8
 • python3-rhnlib-2.8.6-8.0.1.module+el8.3.0+7814+aac1f1cb
 • python3-hawkey-0.48.0-5.0.2.el8
 • enchant2-2.2.3-2.el8
 • graalvm21-ee-11-javascript-21.1.0-2.el8
 • httpd-filesystem-2.4.37-30.0.1.module+el8.3.0+7816+49791cfd
 • jdk1.8-1.8.0_291-fcs
 • fuse-overlayfs-1.3.0-2.module+el8.3.1+9659+c1901784
 • gcc-toolset-10-systemtap-4.3-7.el8
 • glassfish-jsp-api-2.3.3-3.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • libacl-2.2.53-1.el8
 • xorg-x11-drv-ati-19.1.0-1.el8
 • libSM-1.2.3-1.el8
 • policycoreutils-2.9-9.0.1.el8
 • typescript-3.6.4-1.0.1.el8
 • libmusicbrainz5-5.1.0-10.el8
 • sane-backends-drivers-scanners-1.0.27-19.el8_2.1
 • libXxf86misc-1.0.4-1.el8
 • oracle-cloud-agent-1.11.0-5000.el8
 • python3-nftables-0.9.3-16.el8
 • colord-gtk-0.1.26-8.el8
 • osinfo-db-20200813-1.0.1.el8
 • nspr-4.25.0-2.el8_2
 • urw-base35-c059-fonts-20170801-10.el8
 • libglvnd-gles-1.2.0-6.el8
 • python3-audit-3.0-0.17.20191104git1c2f876.el8
 • system-config-printer-libs-1.5.11-13.el8
 • rpm-plugin-systemd-inhibit-4.14.3-4.el8
 • python-srpm-macros-3-39.el8
 • librelp-1.2.16-1.el8
 • batik-util-1.11-6.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • gstreamer1-1.16.1-2.el8
 • grub2-efi-aa64-2.02-90.0.4.el8_3.1
 • perl-IO-Socket-IP-0.39-5.el8
 • dbus-libs-1.12.8-12.0.1.el8_3
 • cairo-gobject-1.15.12-3.el8
 • gnome-screenshot-3.26.0-3.el8
 • libkkc-0.3.5-12.el8
 • gutenprint-5.2.14-3.el8
 • usermode-1.113-1.el8
 • qpdf-libs-7.1.1-10.el8
 • python3-sdnotify-0.3.2-4.el8
 • libedit-3.1-23.20170329cvs.el8
 • java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.292.b10-0.el8_3
 • openssl-1.1.1g-15.el8_3
 • python3-cairo-1.16.3-6.el8
 • accountsservice-0.6.50-8.el8
 • isl-0.16.1-6.el8
 • perl-Net-SSLeay-1.88-1.module+el8.3.0+7674+5fd4be5f
 • python3-rhn-setup-gnome-2.8.16-13.0.3.module+el8.3.0+7814+aac1f1cb
 • iwl100-firmware-39.31.5.1-999.7.el8
 • gssproxy-0.8.0-16.el8
 • mesa-libGLU-9.0.0-15.el8
 • parted-3.2-38.0.1.el8
 • libatomic_ops-7.6.2-3.el8
 • iwl6000g2b-firmware-18.168.6.1-999.7.el8
 • gtk-update-icon-cache-3.22.30-6.el8
 • gnome-session-wayland-session-3.28.1-10.0.1.el8
 • libkkc-common-0.3.5-12.el8
 • nvme-cli-1.12-2.el8
 • xml-commons-apis-1.4.01-31.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • NetworkManager-1.26.0-14.0.1.el8_3
 • jzlib-1.1.3-14.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • libdatrie-0.2.9-7.el8
 • urw-base35-gothic-fonts-20170801-10.el8
 • skkdic-20170102-4.T1100.el8
 • libasan-8.3.1-5.1.0.2.el8
 • guile-2.0.14-7.0.1.el8
 • php-fpm-7.4.6-4.module+el8.3.0+7685+72d70b58
 • tree-1.7.0-15.el8
 • google-noto-cjk-fonts-common-20190416-1.el8
 • pipewire-0.3.6-1.el8
 • lohit-tamil-fonts-2.91.3-3.el8
 • python36-3.6.8-2.0.1.module+el8.3.0+el8+9688+bb1990d3
 • iwl1000-firmware-39.31.5.1-999.7.el8
 • cronie-anacron-1.5.2-4.el8
 • perl-WWW-RobotRules-6.02-18.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • firewalld-filesystem-0.8.2-2.0.1.el8
 • boost-timer-1.66.0-10.el8
 • libcroco-0.6.12-4.el8_2.1
 • gnome-shell-extension-common-3.32.1-11.el8
 • selinux-policy-targeted-3.14.3-54.0.9.el8_3.4
 • perl-Git-2.27.0-1.el8
 • plymouth-plugin-label-0.9.4-7.20200615git1e36e30.0.1.el8
 • colord-libs-1.4.2-1.el8
 • gnome-session-xsession-3.28.1-10.0.1.el8
 • oci-ruby-sdk-2.13.0-1.el8
 • libgcab1-1.1-1.el8
 • python3-jmespath-0.10.0-1.el8
 • libzhuyin-2.2.0-1.el8
 • copy-jdk-configs-3.7-4.el8
 • cronie-1.5.2-4.el8
 • rpm-libs-4.14.3-4.el8
 • python2-pip-9.0.3-18.module+el8.3.0+7833+4aaf98ce
 • sg3_utils-1.44-5.el8
 • nettle-3.4.1-4.el8_3
 • elfutils-default-yama-scope-0.180-1.el8
 • boost-filesystem-1.66.0-10.el8
 • oracle-logos-80.5-1.0.6.el8
 • libpipeline-1.5.0-2.el8
 • dejavu-serif-fonts-2.35-6.el8
 • blivet-data-3.2.2-6.0.1.el8
 • network-scripts-10.00.9-1.el8
 • gnome-system-monitor-3.28.2-1.el8
 • libgpg-error-1.31-1.el8
 • popt-1.16-14.el8
 • libsss_idmap-2.3.0-9.0.1.el8
 • graalvm21-ee-11-nodejs-devel-21.1.0-2.el8
 • libraw1394-2.1.2-5.el8
 • boost-atomic-1.66.0-10.el8
 • kernel-uek-5.4.17-2102.201.3.el8uek
 • gcc-c++-8.3.1-5.1.0.2.el8
 • python3-dbus-1.2.4-15.el8
 • iproute-tc-5.4.0-1.0.1.el8
 • pipewire0.2-libs-0.2.7-6.el8
 • woff2-1.0.2-4.el8
 • dotconf-1.3-18.el8
 • oracle-instantclient19.10-devel-19.10.0.0.0-1
 • gcc-toolset-10-elfutils-0.180-1.el8
 • patch-2.7.6-11.el8
 • runc-1.0.0-70.rc92.module+el8.3.1+9659+c1901784
 • enchant-1.6.0-21.el8
 • gnome-shell-extension-window-list-3.32.1-11.el8
 • libXxf86dga-1.1.5-1.el8
 • kernel-uek-devel-5.4.17-2102.201.3.el8uek
 • libwayland-client-1.17.0-1.el8
 • libXres-1.2.0-4.el8
 • khmeros-fonts-common-5.0-25.el8
 • mdadm-4.1-14.el8
 • dejavu-sans-mono-fonts-2.35-6.el8
 • hwdata-0.314-8.6.0.1.el8
 • device-mapper-1.02.171-5.el8_3.2
 • gcc-toolset-10-gdb-9.2-2.el8
 • libXtst-1.2.3-7.el8
 • irqbalance-1.4.0-4.el8
 • mallard-rng-1.0.3-1.el8
 • liberation-fonts-common-2.00.3-7.el8
 • gnome-terminal-3.28.3-2.el8
 • python3-rhn-setup-2.8.16-13.0.3.module+el8.3.0+7814+aac1f1cb
 • libsigc++20-2.10.0-5.el8
 • kernel-tools-4.18.0-240.22.1.el8_3
 • sssd-ldap-2.3.0-9.0.1.el8
 • libreport-plugin-reportuploader-2.9.5-15.0.1.el8
 • perl-URI-1.73-3.el8
 • liba52-0.7.4-32.el8
 • itstool-2.0.6-2.el8
 • python3-asn1crypto-0.24.0-3.el8
 • virt-what-1.18-6.el8
 • libical-3.0.3-3.el8
 • xkeyboard-config-2.28-1.el8
 • libXfont2-2.0.3-2.el8
 • libblockdev-loop-2.24-2.0.1.el8_3
 • byacc-1.9.20170709-4.el8
 • NetworkManager-adsl-1.26.0-14.0.1.el8_3
 • redhat-rpm-config-123-1.0.1.el8
 • libXcursor-1.1.15-3.el8
 • nftables-0.9.3-16.el8
 • iio-sensor-proxy-2.4-3.el8
 • boost-python3-1.66.0-10.el8
 • dracut-049-95.git20200804.0.4.el8_3.4
 • procps-ng-3.3.15-3.el8_3.1
 • python3-productmd-1.28-2.el8
 • plymouth-core-libs-0.9.4-7.20200615git1e36e30.0.1.el8
 • python3-pymeeus-0.3.6-2.0.1.el8
 • libXpm-3.5.12-8.el8
 • xorg-x11-drv-nouveau-1.0.15-4.el8.1
 • bluez-obexd-5.52-1.el8
 • zlib-1.2.11-16.2.el8_3
 • libpeas-1.22.0-6.el8
 • gutenprint-cups-5.2.14-3.el8
 • avahi-0.7-19.el8
 • libselinux-2.9-4.el8_3
 • libotf-0.9.13-11.el8
 • python3-regex-2021.4.4-1.el8
 • libassuan-2.5.1-3.el8
 • nodejs-14.16.0-2.module+el8.3.0+9674+b4c6acab
 • expat-2.2.5-4.el8
 • cups-filters-1.20.0-20.0.1.el8
 • clutter-gtk-1.8.4-3.el8
 • httpcomponents-core-4.4.10-3.module+el8+5206+de031079
 • libblockdev-utils-2.24-2.0.1.el8_3
 • libgudev-232-4.el8
 • python3-sssdconfig-2.3.0-9.0.1.el8
 • ibus-libpinyin-1.10.0-1.el8
 • setroubleshoot-server-3.3.24-1.0.1.el8
 • xz-libs-5.2.4-3.el8
 • make-4.2.1-10.el8
 • python3-markupsafe-0.23-19.el8
 • gcc-toolset-10-make-4.2.1-1.el8
 • clutter-gst3-3.0.26-1.el8
 • libsoup-2.62.3-2.el8
 • perl-podlators-4.11-1.el8
 • flatpak-selinux-1.6.2-6.el8_3
 • fuse-2.9.7-12.0.3.el8
 • perl-srpm-macros-1-25.el8
 • apiguardian-1.1.0-4.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • urw-base35-z003-fonts-20170801-10.el8
 • cups-libs-2.2.6-38.el8
 • libdrm-2.4.101-1.el8
 • libappstream-glib-0.7.14-3.el8
 • libsepol-2.9-1.el8
 • efivar-37-4.el8
 • gzip-1.9-9.el8
 • glibc-static-2.28-127.0.3.el8_3.2
 • keyutils-1.5.10-6.el8
 • libipa_hbac-2.3.0-9.0.1.el8
 • libfdisk-2.32.1-24.el8
 • libdmx-1.1.4-3.el8
 • openssl-libs-1.1.1g-15.el8_3
 • gnome-themes-standard-3.22.3-4.0.1.el8
 • javapackages-filesystem-5.3.0-2.module+el8+5206+de031079
 • iwl135-firmware-18.168.6.1-999.7.el8
 • lucene-queries-8.4.1-5.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • libselinux-devel-2.9-4.el8_3
 • iwl6000g2a-firmware-18.168.6.1-999.7.el8
 • perl-HTTP-Message-6.18-1.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • ipset-7.1-1.el8
 • gcc-toolset-10-perftools-10.0-0.el8
 • google-noto-sans-lisu-fonts-20161022-7.el8.1
 • keybinder3-0.3.2-4.el8
 • oracle-backgrounds-80.5-1.0.6.el8
 • fuse-libs-2.9.7-12.0.3.el8
 • glassfish-jsp-2.3.4-6.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • java-11-openjdk-11.0.11.0.9-0.el8_3
 • dnf-plugin-spacewalk-2.8.5-11.0.3.module+el8.3.0+20070+f5719e00
 • xorg-x11-xauth-1.0.9-12.el8
 • vdo-6.2.2.117-13.el8
 • java-11-openjdk-headless-11.0.11.0.9-0.el8_3
 • libglvnd-glx-1.2.0-6.el8
 • gvfs-smb-1.36.2-10.el8
 • xmlrpc-c-1.51.0-5.el8
 • libXrender-0.9.10-7.el8
 • json-glib-1.4.4-1.el8
 • junit5-5.6.2-2.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • libfontenc-1.1.3-8.el8
 • python3-urllib3-1.24.2-4.0.1.el8
 • plymouth-scripts-0.9.4-7.20200615git1e36e30.0.1.el8
 • libicu-60.3-2.el8_1
 • libgsf-1.14.41-5.el8
 • sssd-common-2.3.0-9.0.1.el8
 • libgtop2-2.38.0-3.el8
 • btrfs-progs-5.4.0-1.el8
 • tracker-2.1.5-2.el8
 • linux-firmware-20201217-999.7.git7455a360.el8
 • geolite2-country-20180605-1.el8
 • flatpak-session-helper-1.6.2-6.el8_3
 • perl-Term-ANSIColor-4.06-396.el8
 • protobuf-c-1.3.0-4.el8
 • mesa-libglapi-20.1.4-1.el8
 • platform-python-3.6.8-31.0.3.el8
 • bolt-0.9-1.el8
 • google-noto-sans-tai-tham-fonts-20161022-7.el8.1
 • glx-utils-8.4.0-5.20181118git1830dcb.el8
 • evolution-data-server-3.28.5-14.el8
 • PackageKit-1.1.12-6.0.1.el8
 • dhcp-common-4.3.6-41.el8
 • uptrack-1.2.74-0.el8
 • perl-autodie-2.29-396.el8
 • sgml-common-0.6.3-50.el8
 • wpa_supplicant-2.9-2.el8_3.1
 • libstdc++-8.3.1-5.1.0.2.el8
 • sos-3.9.1-7.0.3.el8_3
 • gnu-free-fonts-common-20120503-18.el8
 • git-2.27.0-1.el8
 • perl-Compress-Raw-Bzip2-2.081-1.el8
 • python3-dnf-4.2.23-4.el8
 • tigervnc-server-1.10.1-9.el8_3
 • mpg123-libs-1.25.10-2.el8
 • thai-scalable-fonts-common-0.6.5-1.el8
 • opus-1.3-0.4.beta.el8
 • perl-IPC-System-Simple-1.25-17.el8
 • gnome-shell-extension-apps-menu-3.32.1-11.el8
 • ctags-5.8-22.el8
 • git-core-2.27.0-1.el8
 • libxklavier-5.4-11.el8
 • PackageKit-gtk3-module-1.1.12-6.0.1.el8
 • eclipse-pde-4.16-7.0.2.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • dyninst-10.1.0-4.el8
 • libblockdev-crypto-2.24-2.0.1.el8_3
 • perl-LWP-MediaTypes-6.02-15.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • python3-chardet-3.0.4-7.el8
 • perl-Try-Tiny-0.30-7.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • libtheora-1.1.1-21.el8
 • attr-2.4.48-3.el8
 • oraclelinux-release-8.3-1.0.4.el8
 • mtr-0.92-3.el8
 • libblockdev-part-2.24-2.0.1.el8_3
 • python3-pyatspi-2.26.0-6.el8
 • plymouth-0.9.4-7.20200615git1e36e30.0.1.el8
 • libcanberra-gtk3-0.30-16.el8
 • php-json-7.4.6-4.module+el8.3.0+7685+72d70b58
 • autoconf-2.69-27.el8
 • mtdev-1.1.5-12.el8
 • python3-configobj-5.0.6-11.el8
 • systemd-udev-239-41.0.1.el8_3.2
 • eclipse-platform-4.16-7.0.2.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • golang-1.15.10-1.module+el8.3.0+el8+9682+7db5a849
 • apache-commons-codec-1.11-3.module+el8+5206+de031079
 • cheese-libs-3.28.0-1.el8
 • libX11-xcb-1.6.8-3.el8
 • publicsuffix-list-dafsa-20180723-1.el8
 • libXmu-1.1.3-1.el8
 • smartmontools-7.1-1.el8
 • jasper-libs-2.0.14-4.el8
 • device-mapper-libs-1.02.171-5.el8_3.2
 • glassfish-servlet-api-3.1.0-19.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • GConf2-3.2.6-22.el8
 • libogg-1.3.2-10.el8
 • libffi-3.1-22.el8
 • cockpit-podman-27.1-3.module+el8.3.1+9659+c1901784
 • NetworkManager-tui-1.26.0-14.0.1.el8_3
 • diffutils-3.6-6.el8
 • chrony-3.5-1.0.1.el8
 • qt5-srpm-macros-5.12.5-3.el8
 • time-1.9-3.el8
 • mpfr-3.1.6-1.el8
 • kbd-misc-2.0.4-10.el8
 • iputils-20180629-2.el8
 • numactl-libs-2.0.12-11.el8
 • paktype-naskh-basic-fonts-4.1-9.el8
 • tigervnc-server-minimal-1.10.1-9.el8_3
 • gpgme-1.13.1-3.el8
 • libmcpp-2.7.2-20.el8
 • libnfsidmap-2.3.3-35.el8
 • gnu-free-serif-fonts-20120503-18.el8
 • gdb-headless-8.2-12.0.1.el8
 • usb_modeswitch-data-20191128-1.el8
 • libqmi-utils-1.24.0-1.el8
 • libmbim-utils-1.20.2-1.el8
 • psacct-6.6.3-4.el8
 • lame-libs-3.100-6.el8
 • gnome-bluetooth-libs-3.28.2-2.el8
 • perl-File-Temp-0.230.600-1.el8
 • rhn-setup-gnome-2.8.16-13.0.3.module+el8.3.0+7814+aac1f1cb
 • perl-Text-ParseWords-3.30-395.el8
 • ghostscript-9.25-7.el8
 • glassfish-el-3.0.1-0.14.b08.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • iproute-5.4.0-1.0.1.el8
 • iptables-libs-1.8.4-15.0.1.el8_3.3
 • cryptsetup-libs-2.3.3-2.el8
 • gnome-control-center-3.28.2-22.el8
 • eclipse-jdt-4.16-7.0.2.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • bitmap-fixed-fonts-0.3-28.el8
 • gcc-toolset-10-gcc-c++-10.2.1-2.0.2.el8
 • python3-bind-9.11.20-5.el8_3.1
 • libinput-1.14.3-1.el8
 • python3-ntplib-0.3.3-10.el8
 • libreport-cli-2.9.5-15.0.1.el8
 • libpkgconf-1.4.2-1.el8
 • google-noto-sans-tai-viet-fonts-20161022-7.el8.1
 • sil-abyssinica-fonts-1.200-13.el8
 • libosinfo-1.8.0-1.el8
 • sane-backends-libs-1.0.27-19.el8_2.1
 • gawk-4.2.1-1.el8
 • adwaita-gtk2-theme-3.22.3-4.0.1.el8
 • lohit-gujarati-fonts-2.92.4-3.el8
 • libbasicobjects-0.1.1-39.el8
 • python3-certifi-2018.10.15-7.el8
 • baobab-3.28.0-4.el8
 • platform-python-setuptools-39.2.0-6.el8
 • perl-Term-Cap-1.17-395.el8
 • git-core-doc-2.27.0-1.el8
 • setools-console-4.3.0-2.el8
 • vte291-0.52.4-2.el8
 • libgweather-3.28.2-2.el8
 • libverto-devel-0.3.0-5.el8
 • sssd-krb5-2.3.0-9.0.1.el8
 • objectweb-asm-7.3.1-3.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • python3-blivet-3.2.2-6.0.1.el8
 • yelp-xsl-3.28.0-2.el8
 • brotli-1.0.6-2.el8
 • perf-4.18.0-240.22.1.el8_3
 • libstdc++-devel-8.3.1-5.1.0.2.el8
 • libsmbclient-4.12.3-14.el8_3
 • python3-jsonpatch-1.21-2.el8
 • go-toolset-1.15.10-1.module+el8.3.0+el8+9682+7db5a849
 • python2-setuptools-39.0.1-12.module+el8.3.0+7833+4aaf98ce
 • oracle-instantclient19.10-basic-19.10.0.0.0-1
 • libkcapi-1.2.0-2.0.1.el8
 • man-pages-overrides-8.3.0.2-2.el8
 • libnftnl-1.1.5-4.el8
 • libcom_err-devel-1.45.6-1.el8
 • kernel-tools-libs-4.18.0-240.22.1.el8_3
 • sssd-ad-2.3.0-9.0.1.el8
 • rclone-1.55.0-1.el8
 • libpinyin-2.2.0-1.el8
 • rhnsd-5.0.35-3.0.1.module+el8+5192+3173336a
 • freetype-2.9.1-4.el8_3.1
 • logrotate-3.14.0-4.el8
 • php-xml-7.4.6-4.module+el8.3.0+7685+72d70b58
 • libgomp-8.3.1-5.1.0.2.el8
 • gnome-classic-session-3.32.1-11.el8
 • glibc-devel-2.28-127.0.3.el8_3.2
 • scl-utils-2.0.2-12.el8
 • graalvm21-ee-11-devel-21.1.0-2.el8
 • liberation-mono-fonts-2.00.3-7.el8
 • efibootmgr-16-1.0.1.el8
 • perl-constant-1.33-396.el8
 • urw-base35-bookman-fonts-20170801-10.el8
 • samba-common-libs-4.12.3-14.el8_3
 • glibc-headers-2.28-127.0.3.el8_3.2
 • libpsl-0.20.2-6.el8
 • apache-commons-jxpath-1.3-36.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • python3-rpm-4.14.3-4.el8
 • nautilus-sendto-3.8.6-2.el8
 • jimtcl-0.77-6.el8
 • libuser-0.62-23.el8
 • libnotify-0.7.7-5.el8
 • graphviz-2.40.1-40.el8
 • graalvm21-ee-11-llvm-toolchain-21.1.0-2.el8
 • boost-date-time-1.66.0-10.el8
 • python3-retrying-1.3.3-1.0.1.el8
 • util-linux-2.32.1-24.el8
 • crypto-policies-20210209-1.gitbfb6bed.el8_3
 • satyr-0.26-2.el8
 • pixman-0.38.4-1.el8
 • gnome-font-viewer-3.28.0-1.el8
 • gtk2-immodule-xim-2.24.32-4.el8
 • initial-setup-gui-0.3.81.6-1.0.1.el8
 • brltty-5.6-28.el8
 • libbabeltrace-1.5.4-3.el8
 • python3-urwid-1.3.1-4.el8
 • psmisc-23.1-5.el8
 • net-snmp-libs-5.8-18.el8_3.1
 • xorg-x11-drv-libinput-0.29.0-1.el8
 • cscope-15.9-6.el8
 • libsss_certmap-2.3.0-9.0.1.el8
 • go-oci-sdk-40.3.0-1.el8
 • cairo-1.15.12-3.el8
 • rsyslog-gssapi-8.1911.0-6.el8
 • libgcc-8.3.1-5.1.0.2.el8
 • python3-babel-2.5.1-5.el8
 • poppler-0.66.0-27.el8
 • univocity-parsers-2.8.4-3.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • lohit-kannada-fonts-2.5.4-3.el8
 • libstemmer-0-10.585svn.el8
 • bison-3.0.4-10.el8
 • ibus-libzhuyin-1.8.93-1.el8
 • net-tools-2.0-0.52.20160912git.el8
 • ModemManager-1.10.8-2.el8
 • ibus-m17n-1.3.4-26.el8
 • podman-2.2.1-7.0.1.module+el8.3.1+9659+c1901784
 • rtkit-0.11-19.el8
 • graalvm21-ee-11-polyglot-21.1.0-2.el8
 • orc-0.4.28-3.el8
 • polkit-0.115-11.0.1.el8
 • libuuid-2.32.1-24.el8
 • rsyslog-gnutls-8.1911.0-6.el8
 • gnome-shell-extension-desktop-icons-3.32.1-11.el8
 • ibus-gtk3-1.5.19-12.el8
 • ibus-gtk2-1.5.19-12.el8
 • cryptsetup-2.3.3-2.el8
 • udisks2-2.9.0-3.el8
 • paps-libs-0.6.8-41.el8
 • libxcrypt-static-4.1.1-4.el8
 • xz-5.2.4-3.el8
 • libXcomposite-0.4.4-14.el8
 • python3-langtable-0.0.51-4.el8
 • criu-3.15-1.module+el8.3.1+9659+c1901784
 • vim-minimal-8.0.1763-15.0.1.el8
 • harfbuzz-icu-1.7.5-3.el8
 • thai-scalable-waree-fonts-0.6.5-1.el8
 • libplist-2.0.0-10.el8
 • python3-decorator-4.2.1-2.el8
 • xdg-user-dirs-0.17-1.el8
 • gdk-pixbuf2-2.36.12-5.el8
 • libreport-2.9.5-15.0.1.el8
 • rhn-client-tools-2.8.16-13.0.3.module+el8.3.0+7814+aac1f1cb
 • libevent-2.1.8-5.el8
 • tcpdump-4.9.3-1.el8
 • gnome-characters-3.28.2-1.el8
 • lucene-8.4.1-5.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • docbook-dtds-1.0-69.el8
 • hicolor-icon-theme-0.17-2.el8
 • slirp4netns-1.1.8-1.module+el8.3.1+9659+c1901784
 • tuned-profiles-oci-2.14.0-3.0.2.el8_3.2
 • sac-1.3-28.el8
 • ant-1.10.5-1.module+el8+5206+de031079
 • perl-Pod-Simple-3.35-395.el8
 • libblockdev-2.24-2.0.1.el8_3
 • lua-socket-3.0-0.17.rc1.el8
 • dconf-0.28.0-3.el8
 • perl-Error-0.17025-2.el8
 • dbus-glib-0.110-2.el8
 • cyrus-sasl-plain-2.1.27-5.el8
 • crontabs-1.11-16.20150630git.el8
 • dracut-network-049-95.git20200804.0.4.el8_3.4
 • libdvdnav-5.0.3-8.el8
 • skopeo-1.2.0-9.0.1.module+el8.3.1+9659+c1901784
 • libcap-2.26-4.el8
 • libwbclient-4.12.3-14.el8_3
 • gcc-toolset-10-gcc-10.2.1-2.0.2.el8
 • felix-gogo-command-1.0.2-11.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • python3-tzlocal-2.0.0-4.el8
 • libthai-0.1.27-2.el8
 • gnome-session-3.28.1-10.0.1.el8
 • nss-tools-3.53.1-17.el8_3
 • adcli-0.8.2-7.el8
 • felix-scr-2.1.16-6.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • python3-setuptools-wheel-39.2.0-6.el8
 • libtirpc-1.1.4-4.el8
 • libsmartcols-2.32.1-24.el8
 • perl-Pod-Perldoc-3.28-396.el8
 • gcc-toolset-10-strace-5.7-1.el8
 • iwl2000-firmware-18.168.6.1-999.7.el8
 • os-prober-1.74-6.0.1.el8
 • perl-DBD-SQLite-1.58-2.module+el8.1.0+5425+051a9f84
 • ibus-setup-1.5.19-12.el8
 • ethtool-5.0-2.el8
 • systemd-libs-239-41.0.1.el8_3.2
 • cpio-2.12-8.el8
 • oci-typescript-sdk-1.19.4-1.el8
 • gnome-shell-extension-launch-new-instance-3.32.1-11.el8
 • prefixdevname-0.1.0-6.el8
 • urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts-20170801-10.el8
 • python3-dasbus-1.2-2.el8
 • krb5-libs-1.18.2-5.el8
 • gnome-online-accounts-3.28.2-1.el8
 • libconfig-1.5-9.el8
 • perl-File-Listing-6.04-17.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • perl-HTTP-Tiny-0.074-1.el8
 • gcc-toolset-10-ltrace-0.7.91-1.el8
 • python2-pip-wheel-9.0.3-18.module+el8.3.0+7833+4aaf98ce
 • libpciaccess-0.14-1.el8
 • tbb-2018.2-9.el8
 • publicsuffix-list-20180723-1.el8
 • libsss_autofs-2.3.0-9.0.1.el8
 • kmod-25-16.0.1.el8_3.1
 • libbpf-0.0.8-4.el8
 • python3-pyparsing-2.1.10-7.el8
 • libgs-9.25-7.el8
 • sssd-client-2.3.0-9.0.1.el8
 • oci-ansible-collection-2.21.0-1.el8
 • libgxps-0.3.0-5.el8
 • jq-1.5-12.el8
 • webkit2gtk3-jsc-2.28.4-1.el8
 • setroubleshoot-plugins-3.3.13-1.0.1.el8
 • libxkbcommon-0.9.1-1.el8
 • anaconda-user-help-8.3.3-1.0.1.el8
 • yajl-2.1.0-10.el8
 • lockdev-1.0.4-0.28.20111007git.el8
 • cups-filters-libs-1.20.0-20.0.1.el8
 • poppler-utils-0.66.0-27.el8
 • urw-base35-d050000l-fonts-20170801-10.el8
 • gnome-terminal-nautilus-3.28.3-2.el8
 • xorg-x11-server-utils-7.7-27.el8
 • graalvm21-ee-11-libpolyglot-21.1.0-2.el8
 • python3-terminaltables-3.1.0-1.0.1.el8
 • gnupg2-2.2.20-2.el8
 • rhnlib-2.8.6-8.0.1.module+el8.3.0+7814+aac1f1cb
 • cracklib-2.9.6-15.el8
 • evince-libs-3.28.4-7.el8
 • libdnf-0.48.0-5.0.2.el8
 • ruby-2.7.1-133.module+el8.3.0+7760+537395ec
 • gnome-keyring-3.28.2-1.el8
 • pulseaudio-libs-glib2-13.99.1-1.el8
 • xfsdump-3.1.8-2.el8
 • nm-connection-editor-1.18.0-2.el8
 • go-srpm-macros-2-16.el8
 • oci-included-release-el8-1.0-3.0.1.el8
 • python3-pyparted-3.11.0-13.el8
 • libudisks2-2.9.0-3.el8
 • dracut-squash-049-95.git20200804.0.4.el8_3.4
 • gstreamer1-plugins-bad-free-1.16.1-1.el8
 • rsyslog-relp-8.1911.0-6.el8
 • python3-setools-4.3.0-2.el8
 • clutter-1.26.2-8.el8
 • oci-linux-config-2.0-1.0.15.el8
 • zenity-3.28.1-1.el8
 • chkconfig-1.13-2.el8
 • perl-Thread-Queue-3.13-1.el8
 • gcc-toolset-10-10.0-0.el8
 • hostname-3.20-6.el8
 • iscsi-initiator-utils-6.2.0.878-5.gitd791ce0.0.1.el8
 • source-highlight-3.1.8-16.el8
 • pam-1.3.1-11.el8
 • gcc-toolset-10-valgrind-3.16.0-3.el8
 • python3-meh-0.47.2-1.el8
 • yelp-libs-3.28.1-3.el8
 • oracle-epel-release-el8-1.0-2.el8
 • openldap-2.4.46-15.el8
 • iwl6000-firmware-9.221.4.1-999.7.el8
 • evince-nautilus-3.28.4-7.el8
 • iso-codes-3.79-2.el8
 • jetty-security-9.4.30-2.v20200611.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • ipcalc-0.2.4-4.el8
 • NetworkManager-team-1.26.0-14.0.1.el8_3
 • speex-1.2.0-1.el8
 • gnome-user-docs-3.28.2-1.el8
 • perl-generators-1.10-9.el8
 • neon-0.30.2-6.el8
 • rest-0.8.1-2.el8
 • gdb-8.2-12.0.1.el8
 • libsamplerate-0.1.9-1.el8
 • gdm-3.28.3-34.el8
 • geocode-glib-3.26.0-1.el8
 • mysql-community-common-8.0.25-1.el8
 • pakchois-0.4-17.el8
 • perl-IO-Compress-2.081-1.el8
 • systemtap-runtime-4.3-4.0.1.el8
 • zlib-static-1.2.11-16.2.el8_3
 • terraform-provider-oci-4.25.0-1.el8
 • libusbmuxd-1.0.10-9.el8
 • perl-Unicode-Normalize-1.25-396.el8
 • perl-Errno-1.28-417.el8_3
 • rubygems-3.1.2-133.module+el8.3.0+7760+537395ec
 • sssd-kcm-2.3.0-9.0.1.el8
 • libimobiledevice-1.2.0-16.el8
 • lzop-1.03-20.el8
 • NetworkManager-wwan-1.26.0-14.0.1.el8_3
 • polkit-pkla-compat-0.1-12.el8
 • jbig2dec-libs-0.14-4.el8_2
 • libmtp-1.1.14-3.el8
 • cyrus-sasl-lib-2.1.27-5.el8
 • gnome-bluetooth-3.28.2-2.el8
 • lucene-sandbox-8.4.1-5.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • libpath_utils-0.2.1-39.el8
 • gjs-1.56.2-4.el8
 • python3-gobject-base-3.28.3-2.el8
 • binutils-2.30-79.0.1.el8
 • gnome-settings-daemon-3.32.0-11.el8
 • dnsmasq-2.79-13.el8_3.1
 • geoclue2-libs-2.5.5-1.el8
 • man-pages-4.15-6.el8
 • libXfixes-5.0.3-7.el8
 • python3-pycparser-2.14-14.el8
 • libkkc-data-0.2.7-12.el8
 • libblkid-2.32.1-24.el8
 • cockpit-bridge-224.2-1.0.1.el8
 • libcdio-2.0.0-3.el8
 • libsss_sudo-2.3.0-9.0.1.el8
 • rsync-3.1.3-9.el8
 • intltool-0.51.0-11.el8
 • gcc-toolset-10-systemtap-client-4.3-7.el8
 • rpm-4.14.3-4.el8
 • automake-1.16.1-6.el8
 • lua-libs-5.3.4-11.el8
 • perl-TimeDate-2.30-15.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • python3-netaddr-0.7.19-8.el8
 • authselect-libs-1.2.1-2.el8
 • soundtouch-2.0.0-2.el8
 • xorg-x11-drv-evdev-2.10.6-2.el8
 • libpeas-gtk-1.22.0-6.el8
 • libXinerama-1.1.4-1.el8
 • libteam-1.31-2.el8
 • vim-enhanced-8.0.1763-15.0.1.el8
 • xorg-x11-xinit-1.3.4-18.el8
 • elfutils-libs-0.180-1.el8
 • acl-2.2.53-1.el8
 • gnome-initial-setup-3.28.0-8.el8
 • google-noto-sans-meetei-mayek-fonts-20161022-7.el8.1
 • java-11-openjdk-src-11.0.11.0.9-0.el8_3
 • lohit-bengali-fonts-2.91.5-3.el8
 • libgee-0.20.1-1.el8
 • libXxf86vm-1.1.4-9.el8
 • mesa-libEGL-20.1.4-1.el8
 • bpftool-4.18.0-240.22.1.el8_3
 • clang-libs-10.0.1-1.0.1.module+el8.3.0+7827+89335dbf
 • systemd-pam-239-41.0.1.el8_3.2
 • emacs-26.1-5.el8
 • libpinyin-data-2.2.0-1.el8
 • jetty-servlet-9.4.30-2.v20200611.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • perl-Storable-3.11-3.el8
 • perl-Digest-MD5-2.55-396.el8
 • libreport-anaconda-2.9.5-15.0.1.el8
 • google-droid-sans-fonts-20120715-13.el8
 • jetty-http-9.4.30-2.v20200611.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • libshout-2.2.2-19.el8
 • eclipse-equinox-osgi-4.16-7.0.2.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • kernel-headers-4.18.0-240.22.1.el8_3
 • nss-util-3.53.1-17.el8_3
 • rpm-sign-4.14.3-4.el8
 • libsemanage-2.9-3.el8
 • marisa-0.2.4-36.el8
 • libcomps-0.1.11-4.el8
 • google-noto-sans-cjk-ttc-fonts-20190416-1.el8
 • at-3.1.20-11.el8
 • gtk3-immodule-xim-3.22.30-6.el8
 • samba-common-4.12.3-14.el8_3
 • libblockdev-fs-2.24-2.0.1.el8_3
 • java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.292.b10-0.el8_3
 • libnma-1.8.30-1.el8
 • gettext-0.19.8.1-17.el8
 • pcre2-utf32-10.32-2.el8
 • perl-Net-HTTP-6.17-2.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • batik-css-1.11-6.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • libutempter-1.1.6-14.el8
 • gnome-remote-desktop-0.1.8-3.el8
 • libmetalink-0.1.3-7.el8
 • java-1.8.0-openjdk-1.8.0.292.b10-0.el8_3
 • libref_array-0.1.5-39.el8
 • pulseaudio-13.99.1-1.el8
 • e2fsprogs-1.45.6-1.el8
 • libcdio-paranoia-10.2+0.94+2-3.el8
 • grub2-tools-minimal-2.02-90.0.4.el8_3.1
 • cpp-8.3.1-5.1.0.2.el8
 • libksba-1.3.5-7.el8
 • libwayland-server-1.17.0-1.el8
 • libquvi-scripts-0.9.20131130-9.el8
 • perl-parent-0.237-1.el8
 • gdbm-1.18-1.el8
 • osinfo-db-tools-1.8.0-1.el8
 • libsndfile-1.0.28-10.el8
 • perl-libnet-3.11-3.el8
 • sil-nuosu-fonts-2.1.1-14.el8
 • python3-jinja2-2.10.1-2.el8_0
 • libstdc++-static-8.3.1-5.1.0.2.el8
 • khmeros-base-fonts-5.0-25.el8
 • perl-HTTP-Date-6.02-19.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • ruby-libs-2.7.1-133.module+el8.3.0+7760+537395ec
 • bzip2-libs-1.0.6-26.el8
 • sshpass-1.06-9.el8
 • gnutls-3.6.14-8.el8_3
 • python-podman-api-1.2.0-0.2.gitd0a45fe.module+el8.3.1+9659+c1901784
 • device-mapper-persistent-data-0.8.5-4.el8
 • libwacom-data-1.1-3.el8
 • urw-base35-fonts-common-20170801-10.el8
 • graalvm21-ee-11-jdk-21.1.0-2.el8
 • cldr-emoji-annotation-33.1.0_0-1.el8
 • perl-Scalar-List-Utils-1.49-2.el8
 • abattis-cantarell-fonts-0.0.25-4.el8
 • dosfstools-4.1-6.el8
 • rng-tools-6.8-3.el8
 • python3-cups-1.9.72-21.el8
 • opentest4j-1.2.0-2.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • libspectre-0.2.8-5.el8
 • nano-2.9.8-1.el8
 • keyutils-libs-1.5.10-6.el8
 • gnome-control-center-filesystem-3.28.2-22.el8
 • libproxy-0.4.15-5.2.el8
 • sssd-common-pac-2.3.0-9.0.1.el8
 • python3-louis-2.6.2-21.el8
 • libtimezonemap-0.4.5.1-3.el8
 • perl-HTTP-Negotiate-6.01-19.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • perl-Data-Dumper-2.167-399.el8
 • graalvm21-ee-11-tools-21.1.0-2.el8
 • google-noto-sans-sinhala-fonts-20161022-7.el8.1
 • anaconda-core-33.16.3.26-2.0.1.el8_3
 • ksplice-tools-1.0.50-1.el8
 • xmlgraphics-commons-2.3-4.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • sil-padauk-fonts-3.003-1.el8
 • php-mbstring-7.4.6-4.module+el8.3.0+7685+72d70b58
 • libatasmart-0.19-14.el8
 • perl-XML-Parser-2.44-11.0.1.el8
 • mlocate-0.26-20.el8
 • xorg-x11-fonts-Type1-7.5-19.el8
 • file-libs-5.33-16.el8_3.1
 • grub2-tools-2.02-90.0.4.el8_3.1
 • alsa-plugins-pulseaudio-1.1.9-1.el8
 • avahi-glib-0.7-19.el8
 • mokutil-0.3.0-10.0.1.el8
 • libblockdev-swap-2.24-2.0.1.el8_3
 • libnetfilter_conntrack-1.0.6-5.el8
 • efi-filesystem-3-2.0.2.el8
 • python3-gobject-3.28.3-2.el8
 • tzdata-2021a-1.el8
 • python3-jsonpointer-1.10-11.el8
 • container-selinux-2.155.0-1.module+el8.3.1+9659+c1901784
 • iwl3160-firmware-25.30.13.0-999.7.el8
 • python3-idna-2.5-5.el8
 • libusbx-1.0.23-4.el8
 • ibus-typing-booster-2.1.0-3.el8
 • libICE-1.0.9-15.el8
 • libgexiv2-0.10.8-4.el8
 • perl-IO-HTML-1.001-11.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • grilo-0.3.6-2.el8
 • perl-Compress-Raw-Zlib-2.081-1.el8
 • python3-requests-ftp-0.3.1-11.el8
 • speexdsp-1.2-0.13.rc3.el8
 • upower-0.99.7-3.el8
 • openssh-8.0p1-5.el8
 • python3-schedutils-0.6-6.el8
 • nautilus-3.28.1-14.el8
 • diffstat-1.61-7.el8
 • atk-2.28.1-1.el8
 • urw-base35-standard-symbols-ps-fonts-20170801-10.el8
 • dbxtool-8-5.0.1.el8_3.2
 • cups-filesystem-2.2.6-38.el8
 • mysql-community-libs-8.0.25-1.el8
 • alsa-lib-1.2.3.2-1.el8
 • libwnck3-3.24.1-2.el8
 • libssh-config-0.9.4-2.el8
 • mesa-dri-drivers-20.1.4-1.el8
 • yum-utils-4.0.17-5.el8
 • gtk2-2.24.32-4.el8
 • iwl2030-firmware-18.168.6.1-999.7.el8
 • jetty-util-9.4.30-2.v20200611.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • gdbm-libs-1.18-1.el8
 • fribidi-1.0.4-8.el8
 • libgnomekbd-3.26.0-4.el8
 • pciutils-3.6.4-2.el8
 • libini_config-1.3.1-39.el8
 • openssh-clients-8.0p1-5.el8
 • libX11-1.6.8-3.el8
 • adwaita-cursor-theme-3.28.0-2.el8
 • kyotocabinet-libs-1.2.76-17.el8
 • python3-pwquality-1.4.0-9.el8
 • gvfs-mtp-1.36.2-10.el8
 • m17n-db-1.8.0-3.el8
 • python3-cryptography-2.3-3.el8
 • systemd-239-41.0.1.el8_3.2
 • selinux-policy-3.14.3-54.0.9.el8_3.4
 • unicode-ucd-11.0.0-1.el8
 • gettext-common-devel-0.19.8.1-17.el8
 • anaconda-tui-33.16.3.26-2.0.1.el8_3
 • dracut-config-rescue-049-95.git20200804.0.4.el8_3.4
 • libnl3-3.5.0-1.el8
 • rust-srpm-macros-5-2.el8
 • sssd-2.3.0-9.0.1.el8
 • iwl6050-firmware-41.28.5.1-999.7.el8
 • libidn-1.34-5.el8
 • python3-pyserial-3.1.1-8.el8
 • blktrace-1.2.0-10.el8
 • grubby-8.40-41.0.1.el8
 • perl-Time-Local-1.280-1.el8
 • fuse-common-3.2.1-12.0.3.el8
 • python3-libreport-2.9.5-15.0.1.el8
 • libbytesize-1.4-3.el8
 • python3-systemd-234-8.el8
 • libnl3-cli-3.5.0-1.el8
 • ibus-libs-1.5.19-12.el8
 • glibc-langpack-en-2.28-127.0.3.el8_3.2
 • grub2-common-2.02-90.0.4.el8_3.1
 • audit-libs-3.0-0.17.20191104git1c2f876.el8
 • bluez-5.52-1.el8
 • python2-setuptools-wheel-39.0.1-12.module+el8.3.0+7833+4aaf98ce
 • gettext-libs-0.19.8.1-17.el8
 • enscript-1.6.6-17.el8
 • gvfs-afp-1.36.2-10.el8
 • gvfs-afc-1.36.2-10.el8
 • switcheroo-control-1.1-5.el8
 • fwupd-1.4.2-4.0.1.el8
 • poppler-data-0.4.9-1.el8
 • mysql-community-server-8.0.25-1.el8
 • plymouth-plugin-two-step-0.9.4-7.20200615git1e36e30.0.1.el8
 • cockpit-224.2-1.0.1.el8
 • sbc-1.3-9.el8
 • python3-firewall-0.8.2-2.0.1.el8
 • libsane-hpaio-3.18.4-9.el8
 • libhangul-0.1.0-16.el8
 • sat4j-2.3.5-19.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • bash-4.4.19-12.el8
 • poppler-glib-0.66.0-27.el8
 • pcaudiolib-1.1-2.el8
 • kernel-uek-debug-devel-5.4.17-2102.201.3.el8uek
 • environment-modules-4.5.2-1.el8
 • golang-src-1.15.10-1.module+el8.3.0+el8+9682+7db5a849
 • ibus-kkc-1.5.22-9.el8
 • lvm2-2.03.09-5.el8_3.2
 • harfbuzz-1.7.5-3.el8
 • hamcrest-core-1.3-29.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • python3-docutils-0.14-12.module+el8.3.0+7694+550a8252
 • iwl7260-firmware-25.30.13.0-999.7.el8
 • cups-2.2.6-38.el8
 • python3-libstoragemgmt-clibs-1.8.3-2.el8
 • bind-libs-9.11.20-5.el8_3.1
 • python3-convertdate-2.3.0-1.0.1.el8
 • gvfs-client-1.36.2-10.el8
 • NetworkManager-libnm-1.26.0-14.0.1.el8_3
 • python2-libs-2.7.17-2.0.2.module+el8.3.0+el8+9687+03d85b1a
 • fontpackages-filesystem-1.44-22.el8
 • libglvnd-egl-1.2.0-6.el8
 • langpacks-en-1.0-12.el8
 • python3-newt-0.52.20-11.el8
 • adobe-mappings-cmap-deprecated-20171205-3.el8
 • dhcp-libs-4.3.6-41.el8
 • gnome-shell-extension-horizontal-workspaces-3.32.1-11.el8
 • glibc-all-langpacks-2.28-127.0.3.el8_3.2
 • grep-3.1-6.el8
 • google-noto-sans-tagalog-fonts-20161022-7.el8.1
 • graalvm21-ee-11-native-image-21.1.0-2.el8
 • libepoxy-1.5.3-1.el8
 • python3-setuptools-39.2.0-6.el8
 • oraclelinux-release-el8-1.0-15.el8
 • man-db-2.7.6.1-17.el8
 • gedit-3.28.1-3.el8
 • python3-bcc-0.14.0-4.el8
 • python36-oci-sdk-2.36.0-1.el8
 • mesa-libgbm-20.1.4-1.el8
 • timedatex-0.5-3.el8
 • xdg-desktop-portal-1.6.0-3.el8_3
 • tigervnc-license-1.10.1-9.el8_3
 • sssd-nfs-idmap-2.3.0-9.0.1.el8
 • libdb-5.3.28-39.el8
 • passwd-0.80-3.el8
 • cups-pk-helper-0.2.6-5.el8
 • gnome-calculator-3.28.2-1.el8
 • kmod-libs-25-16.0.1.el8_3.1
 • libdv-1.0.0-27.el8
 • gutenprint-libs-5.2.14-3.el8
 • desktop-file-utils-0.23-8.el8
 • libXdamage-1.1.4-14.el8
 • xorg-x11-utils-7.5-28.el8
 • alsa-ucm-1.2.3.2-1.el8
 • libusal-1.1.11-39.el8
 • gtkmm30-3.22.2-2.el8
 • unbound-libs-1.7.3-14.el8
 • gcc-toolset-10-systemtap-runtime-4.3-7.el8
 • libvarlink-18-3.el8
 • jsch-0.1.54-12.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • gobject-introspection-1.56.1-1.el8
 • libpwquality-1.4.0-9.el8
 • perl-macros-5.26.3-417.el8_3
 • fontconfig-2.13.1-3.el8
 • patchutils-0.3.4-10.el8
 • libsepol-devel-2.9-1.el8
 • libtalloc-2.3.1-2.el8
 • jbigkit-libs-2.1-14.el8
 • jetty-io-9.4.30-2.v20200611.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • python3-six-1.11.0-8.el8
 • bash-completion-2.7-5.el8
 • libkcapi-hmaccalc-1.2.0-2.0.1.el8
 • libtar-1.2.20-15.el8
 • libdaemon-0.14-15.el8
 • tcl-8.6.8-2.el8
 • ksplice-core0-1.0.50-1.el8
 • flatpak-1.6.2-6.el8_3
 • python3-librepo-1.12.0-2.el8
 • pkgconf-1.4.2-1.el8
 • vino-3.22.0-10.el8
 • json-c-0.13.1-0.2.el8
 • python3-requests-file-1.4.3-5.el8
 • sed-4.5-2.el8
 • sssd-ipa-2.3.0-9.0.1.el8
 • dejavu-fonts-common-2.35-6.el8
 • pkgconf-m4-1.4.2-1.el8
 • langtable-0.0.51-4.el8
 • perl-threads-shared-1.58-2.el8
 • glib-networking-2.56.1-1.1.el8
 • python3-pid-2.1.1-7.el8
 • gvfs-goa-1.36.2-10.el8
 • python3-pip-9.0.3-18.el8
 • libpng-1.6.34-5.el8
 • libqmi-1.24.0-1.el8
 • appstream-data-8-20200724.el8
 • util-linux-user-2.32.1-24.el8
 • color-filesystem-1-20.el8
 • lohit-devanagari-fonts-2.95.4-3.el8
 • python3-dnf-plugin-spacewalk-2.8.5-11.0.3.module+el8.3.0+20070+f5719e00
 • dtrace-2.0.0-1.5.1.el8
 • perl-Exporter-5.72-396.el8
 • oracle-instantclient19.10-odbc-19.10.0.0.0-1
 • libcollection-0.7.0-39.el8
 • libgcrypt-1.8.5-4.el8
 • cairomm-1.12.0-7.el8
 • oracle-instantclient19.10-tools-19.10.0.0.0-1
 • nss-softokn-3.53.1-17.el8_3
 • geoclue2-2.5.5-1.el8
 • buildah-1.16.7-4.0.1.module+el8.3.1+9659+c1901784
 • at-spi2-atk-2.26.2-1.el8
 • atinject-1-28.20100611svn86.module+el8+5206+de031079
 • libnsl2-1.2.0-2.20180605git4a062cf.el8
 • python3-simpleline-1.1.1-2.el8
 • dnf-data-4.2.23-4.el8
 • twolame-libs-0.3.13-11.el8
 • gnome-shell-3.32.2-20.el8
 • xfsprogs-5.4.0-1.0.1.el8
 • urw-base35-nimbus-roman-fonts-20170801-10.el8
 • xorg-x11-server-Xorg-1.20.8-6.1.el8_3
 • usbmuxd-1.1.0-13.el8
 • python3-libcomps-0.1.11-4.el8
 • perl-IO-1.38-417.el8_3
 • authselect-1.2.1-2.el8
 • libverto-0.3.0-5.el8
 • glibmm24-2.56.0-1.el8
 • gcc-toolset-10-dwz-0.12-1.1.el8
 • realmd-0.16.3-19.el8
 • ncurses-6.1-7.20180224.el8
 • oracle-instantclient19.10-sqlplus-19.10.0.0.0-1
 • nfs-utils-2.3.3-35.el8
 • rubygem-inifile-3.0.0-1.el8
 • python3-blockdev-2.24-2.0.1.el8_3
 • cockpit-system-224.2-1.0.1.el8
 • metacity-3.28.0-1.el8
 • libtdb-1.4.3-1.el8
 • sssd-krb5-common-2.3.0-9.0.1.el8
 • fuse3-3.2.1-12.0.3.el8
 • volume_key-libs-0.3.11-5.el8
 • rhn-setup-2.8.16-13.0.3.module+el8.3.0+7814+aac1f1cb
 • perl-interpreter-5.26.3-417.el8_3
 • dbus-common-1.12.8-12.0.1.el8_3
 • libcurl-7.61.1-14.el8_3.1
 • xorg-x11-xinit-session-1.3.4-18.el8
 • coreutils-8.30-8.0.1.el8
 • libcap-ng-0.7.9-5.el8
 • cockpit-packagekit-224.2-1.0.1.el8
 • gvfs-1.36.2-10.el8
 • dbus-x11-1.12.8-12.0.1.el8_3
 • pinentry-1.1.0-2.el8
 • javapackages-tools-5.3.0-2.module+el8+5206+de031079
 • librepo-1.12.0-2.el8
 • types-node-10.17.0-1.el8
 • gcc-toolset-10-elfutils-libelf-0.180-1.el8
 • nautilus-extensions-3.28.1-14.el8
 • libubsan-8.3.1-5.1.0.2.el8
 • xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi-7.5-19.el8
 • lucene-analysis-8.4.1-5.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • gsm-1.0.17-5.el8
 • python3-kmod-0.9-20.el8
 • libtevent-0.10.2-2.el8
 • efi-srpm-macros-3-2.0.2.el8
 • rubygem-jwt-2.2.1-1.el8
 • libglvnd-1.2.0-6.el8
 • boost-system-1.66.0-10.el8
 • libpcap-1.9.1-4.el8
 • python3-pyOpenSSL-18.0.0-1.el8
 • snappy-1.1.8-3.el8
 • sscg-2.3.3-14.el8
 • python3-jsonschema-2.6.0-4.el8
 • jdk-16.0.1.0.1-16.0.1.0.1-ga
 • bind-license-9.11.20-5.el8_3.1
 • python3-ply-3.9-8.el8
 • mozjs60-60.9.0-4.0.1.el8
 • ca-certificates-2020.2.41-80.0.el8_2
 • genisoimage-1.1.11-39.el8
 • python3-enchant-2.0.0-3.el8
 • iwl105-firmware-18.168.6.1-999.7.el8
 • pcre2-10.32-2.el8
 • smc-fonts-common-6.1-10.el8
 • libertas-usb8388-firmware-20201217-999.7.git7455a360.el8
 • perl-TermReadKey-2.37-7.el8
 • espeak-ng-1.49.2-4.el8
 • cogl-1.22.2-10.el8
 • perl-MIME-Base64-3.15-396.el8
 • eclipse-swt-4.16-7.0.2.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • urw-base35-nimbus-sans-fonts-20170801-10.el8
 • perl-Math-Complex-1.59-417.el8_3
 • libssh-0.9.4-2.el8
 • libmodulemd-2.9.4-2.el8
 • podman-catatonit-2.2.1-7.0.1.module+el8.3.1+9659+c1901784
 • glibc-2.28-127.0.3.el8_3.2
 • liberation-sans-fonts-2.00.3-7.el8
 • python3-ordered-set-2.0.2-4.el8
 • ledmon-0.94-1.el8
 • ttmkfdir-3.0.9-54.el8
 • flatpak-libs-1.6.2-6.el8_3
 • bc-1.07.1-5.el8
 • quota-4.04-10.el8
 • wget-1.19.5-10.0.1.el8
 • libijs-0.35-5.el8
 • perl-libwww-perl-6.34-1.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • boost-regex-1.66.0-10.el8
 • libreport-web-2.9.5-15.0.1.el8
 • dejavu-sans-fonts-2.35-6.el8
 • libexif-0.6.22-5.el8_3
 • libkadm5-1.18.2-5.el8
 • php-cli-7.4.6-4.module+el8.3.0+7685+72d70b58
 • libgusb-0.3.0-1.el8
 • glib2-2.56.4-8.el8
 • xorg-x11-server-common-1.20.8-6.1.el8_3
 • httpcomponents-client-4.5.5-4.module+el8+5206+de031079
 • pcre2-utf16-10.32-2.el8
 • libmnl-1.0.4-6.el8
 • gettext-devel-0.19.8.1-17.el8
 • python3-lockfile-0.11.0-13.el8.1
 • lohit-gurmukhi-fonts-2.91.2-3.el8
 • gdisk-1.0.3-6.el8
 • nss-3.53.1-17.el8_3
 • pcre2-devel-10.32-2.el8
 • lucene-analyzers-smartcn-8.4.1-5.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • pcre-8.42-4.el8
 • sane-backends-1.0.27-19.el8_2.1
 • gstreamer1-plugins-base-1.16.1-1.el8
 • pkgconf-pkg-config-1.4.2-1.el8
 • python3-policycoreutils-2.9-9.0.1.el8
 • speech-dispatcher-0.8.8-6.el8
 • php-common-7.4.6-4.module+el8.3.0+7685+72d70b58
 • pciutils-libs-3.6.4-2.el8
 • libiptcdata-1.0.4-21.el8
 • libmpc-1.0.2-9.el8
 • libXi-1.7.10-1.el8
 • file-roller-3.28.1-3.el8
 • openjpeg2-2.3.1-6.el8
 • flac-libs-1.3.2-9.el8
 • libXt-1.1.5-12.el8
 • libXv-1.0.11-7.el8
 • rubygem-openssl-2.1.2-133.module+el8.3.0+7760+537395ec
 • info-6.5-6.el8
 • plymouth-theme-charge-0.9.4-7.20200615git1e36e30.0.1.el8
 • libiec61883-1.2.0-18.el8
 • device-mapper-event-1.02.171-5.el8_3.2
 • libreport-plugin-bugzilla-2.9.5-15.0.1.el8
 • lohit-telugu-fonts-2.5.5-3.el8
 • anaconda-gui-33.16.3.26-2.0.1.el8_3
 • ibus-1.5.19-12.el8
 • google-noto-fonts-common-20161022-7.el8.1
 • curl-7.61.1-14.el8_3.1
 • java-11-openjdk-devel-11.0.11.0.9-0.el8_3
 • chrome-gnome-shell-10.1-6.el8
 • oniguruma-6.8.2-2.el8
 • quota-nls-4.04-10.el8
 • rubygem-json-2.3.0-133.module+el8.3.0+7760+537395ec
 • udica-0.2.4-1.module+el8.3.1+9659+c1901784
 • glassfish-annotation-api-1.3.2-3.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • gcc-toolset-10-libstdc++-devel-10.2.1-2.0.2.el8
 • perl-Digest-HMAC-1.03-17.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • asciidoc-8.6.10-0.5.20180627gitf7c2274.el8
 • libtool-2.4.6-25.el8
 • ncompress-4.2.4.4-13.el8
 • dos2unix-7.4.0-3.el8
 • paps-0.6.8-41.el8
 • lzo-minilzo-2.08-14.el8
 • libdhash-0.5.0-39.el8
 • gnome-keyring-pam-3.28.2-1.el8
 • sssd-proxy-2.3.0-9.0.1.el8
 • perl-HTML-Tagset-3.20-34.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • gd-2.2.5-7.el8
 • gc-7.6.4-3.el8
 • gcc-toolset-10-gcc-gfortran-10.2.1-2.0.2.el8
 • libxshmfence-1.3-2.el8
 • colord-1.4.2-1.el8
 • gstreamer1-plugins-ugly-free-1.16.1-1.el8
 • junit-4.12-14.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • ksplice-release-el8-1.0-2.0.2.el8
 • unzip-6.0-43.el8
 • evolution-data-server-langpacks-3.28.5-14.el8
 • gtk3-3.22.30-6.el8
 • libwayland-egl-1.17.0-1.el8
 • mozilla-filesystem-1.9-18.el8
 • libv4l-1.14.2-3.el8
 • python3-dateparser-1.0.0-1.0.1.el8
 • atkmm-2.24.2-6.el8
 • NetworkManager-config-server-1.26.0-14.0.1.el8_3
 • npth-1.5-4.el8
 • systemtap-client-4.3-4.0.1.el8
 • libyaml-0.1.7-5.el8
 • libxcrypt-devel-4.1.1-4.el8
 • lua-json-1.3.2-9.el8
 • findutils-4.6.0-20.el8
 • ocaml-srpm-macros-5-4.el8
 • gspell-1.8.1-1.el8
 • m17n-lib-1.8.0-2.el8
 • libblockdev-mdraid-2.24-2.0.1.el8_3
 • exiv2-libs-0.27.2-5.el8
 • jetty-continuation-9.4.30-2.v20200611.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • jetty-server-9.4.30-2.v20200611.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • felix-gogo-shell-1.1.0-5.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • libunistring-0.9.9-3.el8
 • python3-rhn-client-tools-2.8.16-13.0.3.module+el8.3.0+7814+aac1f1cb
 • kmod-kvdo-6.2.2.117-65.0.1.el8
 • gstreamer1-plugins-good-1.16.1-1.el8
 • libasyncns-0.8-14.el8
 • lohit-odia-fonts-2.91.2-3.el8
 • python3-pydbus-0.6.0-5.el8
 • python3-meh-gui-0.47.2-1.el8
 • c-ares-1.13.0-5.el8
 • python3-prettytable-0.7.2-14.el8
 • iperf3-3.5-6.el8
 • jansson-2.11-3.el8
 • bind-utils-9.11.20-5.el8_3.1
 • python3-arrow-0.17.0-1.0.1.el8
 • bcc-tools-0.14.0-4.el8
 • librsvg2-2.42.7-4.el8
 • firefox-78.10.0-1.0.1.el8_3
 • graalvm21-ee-11-nodejs-21.1.0-2.el8
 • libsss_nss_idmap-2.3.0-9.0.1.el8
 • zip-3.0-23.el8
 • webrtc-audio-processing-0.3-9.el8
 • bcache-tools-1.0.8-3.101.0.1.el8
 • startup-notification-0.12-15.el8
 • gcc-toolset-10-annobin-9.29-1.el8
 • mysql-community-client-8.0.25-1.el8
 • python3-psutil-5.6.3-5.el8
 • google-noto-serif-cjk-ttc-fonts-20190416-1.el8
 • libreport-filesystem-2.9.5-15.0.1.el8
 • pinfo-0.6.10-18.el8
 • accountsservice-libs-0.6.50-8.el8
 • bubblewrap-0.4.0-1.el8
 • icu4j-65.1-3.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • python3-configshell-1.1.28-1.0.1.el8
 • speech-dispatcher-espeak-ng-0.8.8-6.el8
 • libtasn1-4.13-3.el8
 • google-noto-sans-mandaic-fonts-20161022-7.el8.1
 • apache-commons-logging-1.2-13.module+el8+5206+de031079
 • alsa-utils-1.2.3-1.el8
 • sqlite-3.26.0-11.el8
 • rasdaemon-0.6.1-5.el8
 • tar-1.30-5.el8
 • python3-netifaces-0.10.6-4.el8
 • sudo-1.8.29-6.el8_3.1
 • eclipse-ecf-core-3.14.8-1.0.2.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • dhcp-client-4.3.6-41.el8
 • containers-common-1.2.0-9.0.1.module+el8.3.1+9659+c1901784
 • gsettings-desktop-schemas-3.32.0-5.el8
 • gcc-8.3.1-5.1.0.2.el8
 • dwz-0.12-9.el8
 • libslirp-4.3.1-1.module+el8.3.1+9659+c1901784
 • oraclelinux-developer-release-el8-1.0-5.el8
 • gcr-3.28.0-1.el8
 • npm-6.14.11-1.14.16.0.2.module+el8.3.0+9674+b4c6acab
 • hunspell-en-US-0.20140811.1-12.el8
 • avahi-libs-0.7-19.el8
 • adwaita-icon-theme-3.28.0-2.el8
 • perl-Fedora-VSP-0.001-9.el8
 • perl-Pod-Usage-1.69-395.el8
 • libquvi-0.9.4-12.el8
 • gvfs-archive-1.36.2-10.el8
 • libao-1.2.0-10.el8
 • mesa-filesystem-20.1.4-1.el8
 • perl-libs-5.26.3-417.el8_3
 • iptables-ebtables-1.8.4-15.0.1.el8_3.3
 • systemtap-devel-4.3-4.0.1.el8
 • lz4-1.8.3-2.el8
 • kbd-2.0.4-10.el8
 • xorg-x11-drv-qxl-0.1.5-11.el8
 • dbus-daemon-1.12.8-12.0.1.el8_3
 • libwayland-cursor-1.17.0-1.el8
 • felix-gogo-runtime-1.1.0-7.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • python3-perf-4.18.0-240.22.1.el8_3
 • flex-2.6.1-9.el8
 • squashfs-tools-4.3-19.el8
 • initial-setup-0.3.81.6-1.0.1.el8
 • cockpit-storaged-224.2-1.0.1.el8
 • libwacom-1.1-3.el8
 • lzo-2.08-14.el8
 • python3-hijri-converter-2.1.1-1.0.1.el8
 • pango-1.42.4-6.el8
 • libss-1.45.6-1.el8
 • aspell-0.60.6.1-21.el8
 • plymouth-system-theme-0.9.4-7.20200615git1e36e30.0.1.el8
 • dbus-1.12.8-12.0.1.el8_3
 • polkit-libs-0.115-11.0.1.el8
 • perl-threads-2.21-2.el8
 • pangomm-2.40.1-5.el8
 • gutenprint-doc-5.2.14-3.el8
 • vim-filesystem-8.0.1763-15.0.1.el8
 • nss-sysinit-3.53.1-17.el8_3
 • PackageKit-glib-1.1.12-6.0.1.el8
 • pipewire-libs-0.3.6-1.el8
 • hplip-common-3.18.4-9.el8
 • oci-utils-0.12.3-2.el8
 • mysql-community-client-plugins-8.0.25-1.el8
 • sqlite-libs-3.26.0-11.el8
 • python3-cffi-1.11.5-5.el8
 • python3-dateutil-2.7.5-1.0.1.el8
 • at-spi2-core-2.28.0-1.el8
 • gcc-toolset-10-dyninst-10.1.0-2.el8
 • glibc-common-2.28-127.0.3.el8_3.2
 • liblockfile-1.14-1.el8
 • rootfiles-8.1-22.el8
 • gnu-free-sans-fonts-20120503-18.el8
 • iwl5000-firmware-8.83.5.1_1-999.7.el8
 • cloud-init-19.4-11.0.3.el8_3.3
 • orca-3.28.2-1.el8
 • bind-export-libs-9.11.20-5.el8_3.1
 • gnome-autoar-0.2.3-1.el8
 • lshw-B.02.19.2-2.el8
 • python3-libxml2-2.9.7-8.0.1.el8
 • libstoragemgmt-1.8.3-2.el8
 • libgfortran-8.3.1-5.1.0.2.el8
 • python3-pyyaml-5.3.1-1.el8
 • libselinux-utils-2.9-4.el8_3
 • vte-profile-0.52.4-2.el8
 • zlib-devel-1.2.11-16.2.el8_3
 • groff-base-1.22.3-18.el8
 • xdg-user-dirs-gtk-0.10-13.el8
 • perl-Getopt-Long-2.50-4.el8
 • python3-kickstart-3.16.11-1.0.2.el8
 • gnome-getting-started-docs-3.28.2-1.el8
 • hdparm-9.54-2.el8
 • elfutils-debuginfod-client-0.180-1.el8
 • mesa-libGL-20.1.4-1.el8
 • ncurses-base-6.1-7.20180224.el8
 • python3-pip-wheel-9.0.3-18.el8
 • jdk-11.0.11.0.1-11.0.11.0.1-ga
 • perl-HTML-Parser-3.72-15.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • libldb-2.1.3-3.el8_3
 • cloud-utils-growpart-0.31-1.el8
 • libcanberra-0.30-16.el8
 • gcc-toolset-10-runtime-10.0-0.el8
 • crypto-policies-scripts-20210209-1.gitbfb6bed.el8_3
 • PackageKit-gstreamer-plugin-1.1.12-6.0.1.el8
 • graalvm21-ee-11-21.1.0-2.el8
 • wavpack-5.1.0-15.el8
 • xorg-x11-drv-wacom-0.38.0-1.el8
 • libsrtp-1.5.4-8.el8
 • samba-client-libs-4.12.3-14.el8_3
 • which-2.21-12.el8
 • boost-chrono-1.66.0-10.el8
 • python3-daemon-2.2.4-1.el8
 • libaio-0.3.112-1.el8
 • lua-expat-1.3.0-12.el8.1
 • cracklib-dicts-2.9.6-15.el8
 • pesign-0.112-25.0.2.el8
 • emacs-common-26.1-5.el8
 • perl-Pod-Escapes-1.07-395.el8
 • gvfs-gphoto2-1.36.2-10.el8
 • brlapi-0.6.7-28.el8
 • strace-5.1-1.el8
 • trace-cmd-2.7-8.el8
 • taglib-1.11.1-8.el8
 • stix-fonts-1.1.0-12.el8
 • libreport-gtk-2.9.5-15.0.1.el8
 • liboauth-1.0.3-9.el8
 • gtksourceview3-3.24.9-1.el8
 • ghc-srpm-macros-1.4.2-7.el8
 • lohit-assamese-fonts-2.91.5-3.el8
 • docbook-style-xsl-1.79.2-7.el8
 • perl-HTTP-Cookies-6.04-2.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • isns-utils-libs-0.99-1.el8
 • totem-pl-parser-3.26.1-2.el8
 • julietaula-montserrat-fonts-7.200-2.el8.2
 • nmap-ncat-7.70-5.el8
 • pnm2ppa-1.04-40.el8
 • ksplice-1.0.50-1.el8
 • words-3.0-28.el8
 • lksctp-tools-1.0.18-3.el8
 • usb_modeswitch-2.5.2-1.el8
 • python3-libdnf-0.48.0-5.0.2.el8
 • rubygem-psych-3.1.0-133.module+el8.3.0+7760+537395ec
 • NetworkManager-wifi-1.26.0-14.0.1.el8_3
 • libfastjson-0.99.8-2.el8
 • kexec-tools-2.0.20-34.0.5.el8_3.2
 • tuned-2.14.0-3.0.2.el8_3.2
 • teamd-1.31-2.el8
 • libvorbis-1.3.6-2.el8
 • rpcbind-1.2.5-7.el8
 • python3-oauthlib-2.1.0-1.el8
 • python3-libselinux-2.9-4.el8_3
 • liblouis-2.6.2-21.el8
 • systemtap-4.3-4.0.1.el8
 • perl-Text-Tabs+Wrap-2013.0523-395.el8
 • mailcap-2.1.48-3.el8
 • iptables-1.8.4-15.0.1.el8_3.3
 • redhat-release-8.3-1.0.0.1.el8
 • jomolhari-fonts-0.003-24.el8
 • libestr-0.1.10-1.el8
 • lua-5.3.4-11.el8
 • perl-Carp-1.42-396.el8
 • xdg-utils-1.1.2-5.el8
 • python3-dnf-plugin-ulninfo-0.3-1.module+el8.3.0+20070+f5719e00
 • libpeas-loader-python3-1.22.0-6.el8
 • llvm-libs-10.0.1-3.module+el8.3.0+7827+89335dbf
 • gnome-logs-3.28.5-3.el8
 • pulseaudio-module-bluetooth-13.99.1-1.el8
 • valgrind-3.16.0-2.el8
 • perl-File-Path-2.15-2.el8
 • libXft-2.3.3-1.el8
 • libattr-2.4.48-3.el8
 • perl-DBI-1.641-3.module+el8.3.0+7665+79fef143
 • hyphen-2.8.8-9.el8
 • shim-aa64-15-11.0.5
 • urw-base35-p052-fonts-20170801-10.el8
 • gnupg2-smime-2.2.20-2.el8
 • containernetworking-plugins-0.9.0-1.module+el8.3.1+9659+c1901784
 • gnome-software-3.36.1-4.el8
 • redhat-indexhtml-8-7.0.4.el8
 • libxcrypt-4.1.1-4.el8
 • libXrandr-1.5.2-1.el8
 • newt-0.52.20-11.el8
 • iptstate-2.2.6-6.el8
 • eclipse-emf-core-2.22.0-1.0.2.module+el8.3.0+20129+7f91a1ba
 • conmon-2.0.22-3.module+el8.3.1+9659+c1901784
 • gcc-toolset-10-binutils-2.35-5.el8
 • python3-libs-3.6.8-31.0.3.el8
 • libverto-libevent-0.3.0-5.el8
 • perl-PathTools-3.74-1.el8
 • ipset-libs-7.1-1.el8
 • adobe-mappings-pdf-20180407-1.el8
 • gcc-toolset-10-toolchain-10.0-0.el8
 • plymouth-graphics-libs-0.9.4-7.20200615git1e36e30.0.1.el8
 • gnome-menus-3.13.3-11.el8
 • file-5.33-16.el8_3.1
 • libpaper-1.1.24-22.el8
 • libxml2-2.9.7-8.0.1.el8
 • ansible-2.9.21-1.el8
 • nvmetcli-0.7-1.el8
 • iscsi-initiator-utils-iscsiuio-6.2.0.878-5.gitd791ce0.0.1.el8
 • cyrus-sasl-gssapi-2.1.27-5.el8
 • mousetweaks-3.12.0-11.el8
 • python3-pytz-2017.2-9.el8
 • ant-lib-1.10.5-1.module+el8+5206+de031079
 • libsecret-0.18.6-1.el8
 • libnet-1.1.6-15.el8
 • p11-kit-trust-0.23.14-5.el8_0
 • NetworkManager-bluetooth-1.26.0-14.0.1.el8_3
 • openblas-srpm-macros-2-2.el8
 • augeas-libs-1.12.0-5.el8
 • libsysfs-2.1.0-24.el8
 • libxmlb-0.1.15-1.el8
 • audit-3.0-0.17.20191104git1c2f876.el8
 • lsof-4.93.2-1.el8
 • gnome-desktop3-3.32.2-1.el8
 • gdk-pixbuf2-modules-2.36.12-5.el8
 • mysql-release-el8-1.0-1.1.el8
 • perl-Math-BigInt-1.9998.11-7.el8
 • filesystem-3.8-3.el8
 • vim-common-8.0.1763-15.0.1.el8
 • xml-common-0.6.3-50.el8
 • less-530-1.el8
 • libvpx-1.7.0-8.el8
 • evince-3.28.4-7.el8
 • rpm-build-libs-4.14.3-4.el8
 • libnghttp2-1.33.0-3.el8_2.1
 • ostree-libs-2020.7-1.el8_3
 • kbd-legacy-2.0.4-10.el8
 • libsolv-0.7.11-1.el8
 • exempi-2.4.5-2.el8
 • libxkbcommon-x11-0.9.1-1.el8
 • gmp-6.1.2-10.el8
 • python3-gpg-1.13.1-3.el8
 • libXdmcp-1.1.3-1.el8
 • crun-0.16-2.module+el8.3.1+9659+c1901784
 • golang-bin-1.15.10-1.module+el8.3.0+el8+9682+7db5a849
 • perl-Socket-2.027-3.el8
 • smc-meera-fonts-6.1-10.el8
 • libnfnetlink-1.0.1-13.el8
 • krb5-devel-1.18.2-5.el8
 • python36-oci-cli-2.23.0-1.el8
 • libatomic-8.3.1-5.1.0.2.el8
 • libvisual-0.4.0-24.el8
 • python2-2.7.17-2.0.2.module+el8.3.0+el8+9687+03d85b1a
 • binutils-devel-2.30-79.0.1.el8
 • oracle-instantclient19.10-jdbc-19.10.0.0.0-1
 • gpm-libs-1.20.7-15.el8
 • gnu-free-mono-fonts-20120503-18.el8
 • xorg-x11-server-Xwayland-1.20.8-6.1.el8_3
 • gcc-toolset-10-systemtap-devel-4.3-7.el8
 • dbus-tools-1.12.8-12.0.1.el8_3
 • shared-mime-info-1.9-3.el8
 • perl-IO-Socket-SSL-2.066-4.module+el8.3.0+7674+5fd4be5f
 • python3-rhn-check-2.8.16-13.0.3.module+el8.3.0+7814+aac1f1cb
 • webkit2gtk3-2.28.4-1.el8
 • libsigsegv-2.11-5.el8
 • boost-thread-1.66.0-10.el8
 • sound-theme-freedesktop-0.8-9.el8
 • python3-pyxdg-0.25-16.el8
 • shadow-utils-4.6-11.el8
 • libXaw-1.0.13-10.el8
 • libXau-1.0.9-3.el8
 • libgdata-0.17.9-2.el8
 • pulseaudio-module-x11-13.99.1-1.el8
 • dmidecode-3.2-6.el8
 • libX11-common-1.6.8-3.el8
 • python3-click-6.7-8.el8
 • python3-requests-2.20.0-2.1.el8_1
 • libmbim-1.20.2-1.el8
 • adobe-mappings-cmap-20171205-3.el8
 • libjpeg-turbo-1.5.3-10.el8
 • python3-dnf-plugins-core-4.0.17-5.el8
 • fuse3-libs-3.2.1-12.0.3.el8
 • libmount-2.32.1-24.el8
 • spice-vdagent-0.20.0-1.el8
 • xorg-x11-drv-wacom-serial-support-0.38.0-1.el8
 • xorg-x11-drv-fbdev-0.5.0-2.el8
 • cockpit-ws-224.2-1.0.1.el8
 • libavc1394-0.5.4-7.el8
 • sushi-3.28.3-1.el8
 • libtiff-4.0.9-18.el8
 • python3-libsemanage-2.9-3.el8
 • libvncserver-0.9.11-15.el8_2.1
 • python3-rpm-macros-3-39.el8
 • sg3_utils-libs-1.44-5.el8
 • iwl5150-firmware-8.24.2.2-999.7.el8
 • python3-pysocks-1.6.8-3.el8
 • python3-slip-dbus-0.6.4-11.el8
 • ima-evm-utils-1.1-5.el8
 • slang-2.3.2-3.el8
 • ed-1.14.2-4.el8
 • platform-python-pip-9.0.3-18.el8
 • bind-libs-lite-9.11.20-5.el8_3.1
 • grub2-tools-extra-2.02-90.0.4.el8_3.1
 • openssh-server-8.0p1-5.el8
 • mutter-3.32.2-48.el8
 • python3-bytesize-1.4-3.el8
 • libXext-1.3.4-1.el8
 • mcpp-2.7.2-20.el8
 • ModemManager-glib-1.10.8-2.el8
 • ostree-2020.7-1.el8_3
 • nginx-filesystem-1.14.1-9.0.1.module+el8.0.0+5347+9282027e
 • device-mapper-event-libs-1.02.171-5.el8_3.2
 • initscripts-10.00.9-1.el8
 • hunspell-1.6.2-1.el8
 • java-oci-sdk-1.36.4-1.el8
 • gcc-toolset-10-elfutils-libs-0.180-1.el8
 • libieee1284-0.2.11-28.el8
 • libndp-1.7-3.el8
 • usbutils-010-3.el8
 • oracle-release-el8-1.0-2.el8
 • perl-Data-Dump-1.23-7.module+el8.3.0+7692+542c56f9
 • lsscsi-0.30-1.el8
 • bzip2-1.0.6-26.el8
 • yelp-tools-3.28.0-3.el8
 • python3-linux-procfs-0.6.2-2.el8
 • elfutils-libelf-0.180-1.el8
 • nss-softokn-freebl-3.53.1-17.el8_3
 • python3-jwt-1.6.1-2.el8
 • libtool-ltdl-2.4.6-25.el8
 • readline-7.0-10.el8
 • graphite2-1.3.10-10.el8
 • python3-hwdata-2.3.6-3.el8
 • mobile-broadband-provider-info-20190618-2.el8
 • yelp-3.28.1-3.el8
 • bcc-0.14.0-4.el8
 • keyutils-libs-devel-1.5.10-6.el8

Image OCIDs

Region OCID
ap-chuncheon-1 ocid1.image.oc1.ap-chuncheon-1.aaaaaaaakc7yfx2sffvt6aujutza7bkjehb74xtrg2zbwvnjf6rffmng6p3a
ap-hyderabad-1 ocid1.image.oc1.ap-hyderabad-1.aaaaaaaavlk62bp4uoscp6ztavr7ns3nmtumb7mzrmz6vrmkcoex7bwxprcq
ap-melbourne-1 ocid1.image.oc1.ap-melbourne-1.aaaaaaaayqk4hvyapxfp6jmp753qjwdupnnwkwwx4odxi3p4tgr4swsecs3q
ap-mumbai-1 ocid1.image.oc1.ap-mumbai-1.aaaaaaaa7mqyapjzf324mdjz3lfoatlpjumnwo636obvgsj7biv47tj63qga
ap-osaka-1 ocid1.image.oc1.ap-osaka-1.aaaaaaaaof34nn3kzwefi4mqgv67f7dyut27aofyrderqdzojnx4pxwlbpmq
ap-seoul-1 ocid1.image.oc1.ap-seoul-1.aaaaaaaamadnixi6lnrz3uwey4vvhi5e2qa2a4lkprloxyj6r32af43sopyq
ap-sydney-1 ocid1.image.oc1.ap-sydney-1.aaaaaaaakirsxjo4y2ibmcvmjpcbhjxrgmrkrh64sivsbqbin5ynftgodsna
ap-tokyo-1 ocid1.image.oc1.ap-tokyo-1.aaaaaaaadc27tv4yloxnvyjxgthvajnxbjnzquoojccsfkyie2j7axm4wfha
ca-montreal-1 ocid1.image.oc1.ca-montreal-1.aaaaaaaarv45br6vf5nbf47swxig425h5vk5fhmpeynhnqkfnsxsb225754a
ca-toronto-1 ocid1.image.oc1.ca-toronto-1.aaaaaaaa3jkmt5qwucsrxnlfg5nbxjtv6kejh6l3jmbsbs7z3xzlwsqghv4a
eu-amsterdam-1 ocid1.image.oc1.eu-amsterdam-1.aaaaaaaagg6cvahj6vzdqgpds7muc6gok3525q5kurueqnvxzqp5squwhnca
eu-frankfurt-1 ocid1.image.oc1.eu-frankfurt-1.aaaaaaaac5vv5jpfz6rpmq5gylglunq4zh2xzwo6wghaliatkonznoid7uza
eu-zurich-1 ocid1.image.oc1.eu-zurich-1.aaaaaaaapq3gojg3fvmbhokifrjsdboousnhgpvugiarz2yfp65vac3hyzza
me-dubai-1 ocid1.image.oc1.me-dubai-1.aaaaaaaanp2nqf72jbp2ppkqkyhelns5im3oz32ncgkactufgkala7tft5ba
me-jeddah-1 ocid1.image.oc1.me-jeddah-1.aaaaaaaawljhxqigs5ryomv3mnyvcvbmugcwuh6kzu3mitbsclt5ukz4kvvq
sa-santiago-1 ocid1.image.oc1.sa-santiago-1.aaaaaaaatdu5ygzscvevgddc3cvxlvdtunc3p3ewmo7lw2b2pyemikk5mseq
sa-saopaulo-1 ocid1.image.oc1.sa-saopaulo-1.aaaaaaaa2qig37iebl46wtt7gsyerj565oixbci3ldnhah3szmidq2wv25oq
sa-vinhedo-1 ocid1.image.oc1.sa-vinhedo-1.aaaaaaaa4sxb2xnqpjbtp2e5w6fwxxb4ex3qq6frbhmeqy7g4htoknvd7slq
uk-cardiff-1 ocid1.image.oc1.uk-cardiff-1.aaaaaaaapdzoo6jimvtwuigjvazxvcldfkqdn374ntjlbfcsjamuap7hmhvq
uk-london-1 ocid1.image.oc1.uk-london-1.aaaaaaaalvqfarefaq57jxc2gw3ucn6nfx2doob5txyg7dme6n3vi5v3e4ua
us-ashburn-1 ocid1.image.oc1.iad.aaaaaaaa7dn4ias54ah7vyxawhkgtuyw2bbmcveedpiwirv2plhbrw3itu2a
us-gov-ashburn-1 ocid1.image.oc3.us-gov-ashburn-1.aaaaaaaarf2ghrlgtajxyeh5ur56q3xwbpuorewpd5vbht6wiuwyvcmo7suq
us-gov-chicago-1 ocid1.image.oc3.us-gov-chicago-1.aaaaaaaalvfota3zak4qilhu5o5kaulybecssauvodgx44kp5gux6fy2djxa
us-gov-phoenix-1 ocid1.image.oc3.us-gov-phoenix-1.aaaaaaaa4otrzaopirzwdr7lcxzpojjxtd2l6fwvha2j523tjhm6fgqih6aa
us-langley-1 ocid1.image.oc2.us-langley-1.aaaaaaaajbytxafifskmsbeocvmf4esymvqmvpk7527tlv5qhdznlt64rseq
us-luke-1 ocid1.image.oc2.us-luke-1.aaaaaaaa3f3rgdcwipe3agko6qhroxinhziyfehah2xxt7lzeoyh3eg426uq
us-phoenix-1 ocid1.image.oc1.phx.aaaaaaaa2g5migefocrufo25ypescojaou6ikqd2vwt45cr5bmljuhl45d4q
us-sanjose-1 ocid1.image.oc1.us-sanjose-1.aaaaaaaackpcdsr5ywou3y7zeeavr4l6ugyokxv3fhavfr35dwmp7cf5se4a