Installationshandbok för Solaris 10: Grundläggande installationer
    
L
 
 loggfiler, uppgraderingsinstallation ( Index Term Link )