Installationshandbok för Solaris 10: Grundläggande installationer
    
P
 
 partition,beskrivning ( Index Term Link )
 
 Programvarugruppen Minimal UNIX-grupp, beskrivning ( Index Term Link )
 
 programvarugruppen Minimal UNIX-grupp, storlek ( Index Term Link )
 
 programvarugruppen Minskad nätverksgrupp, storlek ( Index Term Link )
 
 Programvarugruppen Reducerat nätverksstöd, beskrivning ( Index Term Link )
 
 programvarugrupper
  beskrivningar ( Index Term Link )
  storlekar ( Index Term Link )