Solaris 8 (Intel-version) Handbok för konfiguration av enheter