Tilläggsinformation för Solaris 8 (Sparc-versionen)