Tilläggsinformation för Solaris 8 (SPARC-version) 1/01 - uppgradering