Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Ungefärliga installationstider för lokalanpassade versioner av skrivbordet

Installationstiderna varierar beroende på språkversion. Typiska installtionstider är de följande:

Språkversion 

Installationstid 

Europeisk språkversion 

45 min 

Asiatisk språkversion 

90 min