Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Använda Installationsguiden för att installera ett lokaliserat skrivbord

Du installerar en lokaliserad version av skrivbordet på samma sätt som den engelska språkversionen. Mer information hittar du i Installera skrivbordet med hjälp av Installationsguiden