Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Använda Installationsguiden för att installera ett lokaliserat skrivbord

Du kan använda de Jumpstart-skript som beskrivs i Installera skrivbordet med ett Jumpstart-skript installera lokaliseringsfiler för lokaliserade versioner av skrivbordet.


Obs!  

Med Jumpstart-skripten installerar du alla lokaliserade meddelanden och Hjälp-filer som inkluderats i tarball-paketet. I Krav på hårddiskutrymme finns information om hur mycket ledigt diskutrymme som krävs.