Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Avinstallera lokaliseringsmeddelanden och Hjälp-filer

Du avinstallerar lokaliseringsmeddelanden och Hjälp-filer med samma process som när du avinstallerar skrivbordet. Mer information hittar du i Avinstallera skrivbordet