Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Att tänka på vid uppgradering av lokaliserade skrivbord för Solaris

Lokaliseringsmeddelandefilerna och Hjälp-paketen för varje Solaris-miljö har speciella beroenden för skrivbordet GNOME 2.0. Utför följande steg om du vill uppgradera systemet till en annan Solaris-miljö:

Se även Angående uppgraderingar av Solaris.